Miljöaktuellt: Lösningarna finns i ny teknik

Mobilitetsdebatten har också ett elitistiskt perspektiv. Där ser beslutsfattare andras mobilitet som möjlig att planera bort. För dem själva är det självklart att flyga jorden runt för att delta på miljökonferenser. Det är en riktig prioritering eftersom fysiska möten ofta är avgörande för att vi ska komma fram till nya lösningar och avtal. Minskat resande skulle också leda till att vi alla skulle gå miste om utveckling, välstånd, idéer och annat positivt som resandet ger upphov till, förutom de värden som hänger ihop med mänskliga rättigheter och fri rörlighet, skriver jag tillsammans med Maria Rankka och Fredrik Johansson i tidningen Miljöaktuellt.

Läs hela artikeln här.