VLT: Vi borde planera för fler bilar – inte färre

En modern syn på mobilitet måste bejaka alla trafikslag. Istället för att tala om minskad bilism, borde det föras en seriös och konstruktiv diskussion om vilken potential som framtidens bilar innebär för trafikplaneringen i våra städer, skriver Therese Nyberg – generalsekreterare, Kungliga Automobil Klubben (KAK) och jag i VLT.

Läs hela artikeln här.