Svensk Tidskrift: Exit Tyskland?

Idag börjar den internationella säkerhetskonferensen i München. Det finns onekligen gott om säkerhetspolitiska konflikter att diskutera i år, men värdlandets allt mer tillbakadragna roll i de försvarspolitiska samarbetena får inte passera obemärkt, menar Anders Ydstedt.

Läs texten här.