BLT: Utan bilen får vi tråkigare städer (gästledare)

Med färre parkeringsplatser i städerna minskar pulsen och affärsutbudet. Och de som bor utanför stadskärnorna får ännu svårare att ta sig dit. Läs gästledare i BLT här.