Lyssna på hur svenskarna själva ser på framtiden för bilen

Det finns en tydlig konflikt mellan svenskarnas positiva syn på den egna bilen och den mer negativa syn som präglar trafikplaneringen i stat och kommun. Med tanke på att antalet bilar ökar stadigt i Sverige så är detta en växande målkonflikt som våra nyvalda politiker på alla nivåer behöver hantera. Läs mer i Smålandsposten.