Om Anders Ydstedt

Detta är min privata hemsida.

UNT: Bilismens framtid är ljus

Trafikplaneringen i Uppsala måste utgå från sina verkliga förutsättningar, skriver Kalle Bäck från Kungliga Automobil Klubben (KAK) och jag i Upsala Nya Tidning. Vi efterlyser en konstruktiv diskussion kring infrastrukturplanering bör fokusera på att hitta smarta lösningar för alla trafikslag.

Läs hela artikeln här.

Svenska Dagbladet: Ohållbar energiöverenskommelse

aysvdI Stefan Löfvens första regeringsförklaring 2014 utlovades
en blocköverskridande överenskommelse om en långsiktigt hållbarenergiöverenskommelse. I fredags nådde regeringen sitt mål. Överenskommelsen uppnåddes genom att hålla industrin och de partier som vill bevara kärnkraften gisslan med hjälp av kraftigt höjd effektskatt på kärnkraft. Inför hotet om stängda kärnkraftverk och kraftiga protester från basindustrin tvingades partierna till förhandlingsbordet. Nu finns en överenskommelse som de fem medverkade partierna säger sig vara nöjda med.

Jag recenserar energiöverenskommelsen i en OP-ED i Svenska Dagbladet. Läs hela texten här.

Cayman Financial Review: Fiscal lessons – Ten years without the Swedish inheritance tax

Sweden might not have much to teach other countries about tax policy. The tax-to-GDP-ratio of 42.8 percent (2013) exceeds the OECD average by nearly 9 percentage points. Our marginal tax rate on labor income is the world’s highest, and the capital gains tax is almost twice as high as the average in the EU, OECD and the BRIC countries. That being said, the developments from the year 2000 until today might still be interesting even for foreign readers.

Read my article in Cayman Financial Review.

FMRS Stockholm

Svensk Tidskrift var medarrangör när Free Market Road Show var i Stockholm på Timbro. Jag fick möjligheten att delta i en fantastisk panel bestående av Deirdre McCloskey, Richard Zundritsch,Staffan Wennberg, Razeen Sally, John Chisholm och Nick Hubble. En film från seminariet finns nedan.

Dala Demokraten: Bekämpa utsläppen istället för bilarna

I en rapport från Trafikverket som nyligen publicerades inför regeringens kommande infrastrukturproposition är ett av scenarierna att tre av tio bilar ska bort från gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sammantaget är ambitionen att minska biltrafiken med 10-20 procent i hela landet. Liknande tankegångar har tidigare hörts från Boverket. Med tanke på hur verkligheten ser ut ter sig minskad bilism närmast som ett utopiskt mål.

Wilhelm Douglas, Generalsekreterare, KAK, och jag skriver i Dala-Demokraten och kritiserar en rapport från Trafikverket. Läs artikeln Bekämpa utsläppen istället för bilarna.

 

GP: Planera inte bort bilen – den tillhör framtiden

gpBilen är i dag det överlägset mest använda trafikslaget. Nio av tio resor sker på väg i vårt land och åtta av tio med bil. Utbyggnad av vägnätet borde därför vara en viktig del i den pågående Sverigeförhandlingen, som tyvärr ensidigt fokuserar på järnvägen. Planeringen måste möta de reella behov som finns, skriver Thomas Lindskog och Anders Ydstedt, KAK.
Lär hela artikeln här.

IEA: How high-tax Sweden abolished its disastrous inheritance tax

ieaIn 2004 the Swedish inheritance tax and gift tax was abolished by a unanimous vote in the Riksdag. In a new book ”Ten years without the Swedish inheritance tax. Mourned by no one – missed by few”, by Amanda Wollstad and myself, we tell the history of the inheritance tax, its abolition and what consequences it had on Swedish business owners and tax revenues.

Read the article on the IEA Blog here.

Hayek-Institut: Rezension: Wer vermisst die schwedische Erbschaftssteuer?

hayek10 years without the Swedish inheritance tax – mourned by no one, missed by few’’ – lautet der volle Titel der Publikation von Anders Ydstedt und Amanda Wollstad, welche von Svenskt Näringsliv (Swedish Enterprise) veröffentlicht wurde. Es handelt sich um eine ausführliche Analyse der Ursachen und Auswirkungen der Aufhebung der Erbschaftssteuer, die 2004 einstimmig durch das ganze schwedischen Parlament (Riksdag) beschlossen wurde.

 Den vollständigen Artikel können Sie hier lesen.

Svenska Dagbladet: Bilismen har kommit för att stanna – och växa

svdDet finns de som hävdar en ”Peak Car” och kräver att vi satsar mindre på bilvägar och andra investeringar. Men det har aldrig funnits så många bilar som nu, och intresset för att ha tillgång till bil bara ökar. Det måste politikerna anpassa sig till, skriver Anders Ydstedt och Kalle Bäck, Kungliga Automobil Klubben (KAK).

Läs hela artikeln här.

Ten years without the Swedish inheritance tax Mourned by no one – missed by few

Inheritance_tax.pdf.It 2004 the Swedish inheritance tax was abolished by a unanimous riksdag (parliament). How did it happen? How come all political parties in parliament – from the conservative right to the socialist left – agreed on its demise?

This book tells the history of the tax, its abolishment and what consequences it had on Swedish business owners and Swedish business. It also takes a broader perspective and looks out to Europe and the world, proving that Sweden is far from as alone in refraining from taxing inheritance.

The book can be downloaded for free from this site.