Svenska Dagbladet: Det finns fortsatt skadliga skatter

Janerik Larsson skriver på Svenska Dagbladets ledarblogg omboken ”Sörjd av ingen – saknad av få”.

”Berättelsen om arvsskatten, dess roll i det svenska skattesystemet genom decennierna, om andra länders sätt att förhålla sig till arvsskatten skulle säkert kunna fylla en tjock bok. Men denna bok är väldisponerad för en icke-expert. På ungefär 80 sidor hinner man också med några andra skattereformer av betydelse för svensk företagsamhet. Det gäller särskilt förmögenhetsskatten.”

Läs hela texten här.

Skånska Dagbladet: Arvs­skat­ten fun­ge­ra­de inte då – inte hel­ler nu

För tio år se­dan av­skaf­fa­de Gö­ran Pers­son arvs-och gå­vo­skat­ten som fun­nits i Sverige i mer än hund­ra år. I nå­gon form har arv be­skat­tats ända se­dan 1600-ta­let.
Av­skaf­fan­det sked­de i to­tal po­li­tisk enig­het i riks­da­gen. Även Väns­ter­par­ti­et stod bak­om för­sla­get. Sörjd av ingen – sak­nad av få, är ti­teln på en li­ten skrift från Eker­lids för­lag. Där be­skri­ver för­fat­tar­na Aman­da Woll­stad och An­ders Yd­stedt bak­grun­den till av­skaf­fan­det och pro­ces­sen.

Läs hela ledaren i Skånska Dagbladet här.

Debatt och lansering av boken om löntagarfonderna

Var löntagarfonderna sista försöket att socialisera Sverige eller finns drivkrafterna kvar? Det var en av de frågor som diskuterades i Stockholms stadshus på Svensk Tidskrifts seminarium där Anna Kinberg-Batra, Stig-Björn Ljunggren och Jens Spendrup stod i panelen. Det blev en spännande debatt som stundtals hettade till.

Läs mer om debatten som jag modererade här.

Ny teknik: Fjärrvärmen borde lära av internet

Industrin kan leverera dubbelt så mycket värme till fjärrvärmen mot vad som görs i dag. Spillvärmen från Facebooks nya serverhallar i Luleå till exempel, kommer att släppas rakt ut till ingen nytta. Det är fortfarande helt upp till fjärrvärmeföretagen om de vill ta tillvara restvärme eller inte, skriver Anders Ydstedt och Industrigruppen Återvunnen Energi.

Läs mer i Ny teknik här.

Svensk Tidskrift: Ersätt kolet med skiffergas

Är USA nere för räkning? Eller ska det ännu en gång bli entreprenörskap och förmågan att omsätta ny teknik i affärer som lyfter amerikansk ekonomi? Åtminstone på energiområdet så pågår det just nu en ny revolution i USA som ger lägre energipriser, ökad konkurrenskraft, nya jobb och en bättre miljö. Europa har precis samma möjlighet, men frågan är om världens mest ”dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi” tänker ta chansen?

Läs mer i Svensk Tidskrift här.

Grubbelklubben – i gränslandet mellan filosofi och politik.

Jag medverkade i en debatt på Moriska Paviljongen om avfall, överflöd och sopdykare – en kväll om motståndet mot konsumtionshysterin. Svenska livsmedelsbutiker slänger mat för över två miljarder kronor varje år. Det motsvarar över 100 000 ton livsmedel. Ohållbart slöseri, tycker sopdykarna som lever på den mat livsmedelsbutikerna kasserat i containrar. Men om vi slutar tröstshoppa och drar ner på konsumtionen – slutar då inte hjulen att snurra?

Medverkande:
Sophia Tunå som är studerande dumpstrare.
Eugenia Rozenberg som är psykolog.
Anders Ydstedt från liberala tankesmedjan/kommunikationsbyrån Scantech Strategy.
Kenneth Hermele, ekonom och doktorand i humanekologi vid Lunds universitet.

Samtalsledare:
Agneta Nordin som är journalist.

Kvällsposten: Resor har ett värde i sig

Historien lär oss att det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar mobiliteten och politiska ambitioner att begränsa densamma. Före första världskriget kunde vi resa snabbt mellan Europas huvudstäder med ånglok, men bland annat nationella elektrifieringssatsningar har begränsat tågtrafiken. Med hänvisning till miljö ser vi nu politiska ambitioner att planera bort det fria resandet. Boende, arbetsplatser och service ska planeras för att undvika resor.

Läs mer i Kvällsposten den 26 augusti.

Svensk Tidskrift: Så minns vi Almedalen 2011

Efter förra årets politikervecka i Almedalen skrev jag hur aktörer på olika kreativa sätt brände pengar på spektakel, mat och talare för att sticka ut i mängden. Jag förutspådde att ”peak Almedalen” nåtts med hela 1396 arrangemang och eldning med sedlar. Jag hade fel när det gäller antalet arrangemang, i år blev det hela 1487 seminarier. Dock, när det gäller Almedalsveckans betydelse som plats för politisk påverkan, nåddes nog toppen för flera år sedan.

Läs mer här.