Motorsporten driver på utvecklingen

Debattartikel publicerad  i Miljöaktuellt december 1998

Ragnvald Nilsson från Skelleftehamn hävdar i Miljöaktuellt nr 9 att
motorsport går ut på att vuxna människor ”leker med enorma kolosser i
skogen, eller kör runt på asfalterad bana”. Enligt Ragnvald Nilsson går
”miljövinster upp i rök på motortävlingar”.

Vi menar att den moderna motorsporten aktivt bidrar till utvecklingen av
bränslesnålare, miljövänligare och trafiksäkrare fordon. Inom
motorsporten testas nya material och nya teknologier. Efterhand överförs
dessa erfarenheter på våra vanliga fordon och Ragnvald Nilsson och alla
vi andra kan glädja oss åt både miljö- och trafiksäkrare fordon.
Utvecklingen av lättare plast- och kompositmaterial är ett bra exempel
på hur ny teknik först testats inom motorsporten. Idag används dessa
material för att göra moderna bilar både säkrare och lättare.

Det finns t o m en särskild tävlingsform för detta, ekonomirallyn. I
dessa tävlingar utvecklas och testas både fordon, bränslen och
körteknik. Ett exempel är tävlingen Baltic Sea Run där det gäller att
köra Östersjön runt på så lite bränsle som möjligt. I denna tävling
använder man biobränslet RME. På en sträcka av 5702 km var
totalförbrukningen för en bil 256 liter RME! Vid framställning av detta
bränslebehövdes 2500 kvadratmeter rapsfält och när oljan pressats ur växten
blev det energitillskott till 8 nötkreatur under ett helt år.

Den största miljöstörningen i tävlingssammanhang är transporterna till
och från tävlingarna. Detta gäller alla sorters evenemang och inte bara
motorsport. Många människor reser för att se på fotbollsmatcher, följa
ishockeyturneringar etc. Det går åt mycket energi för att hålla isbanor
med is. Och vid vinterevenemang sker många kallstarter som ger upphov
till de största utsläppen. De flesta som ser på motorsport idag följer
tävlingarna på TV. Detta minimerar miljöstörningarna från resor. Vi
menar att debatten om miljöstörningar från sport och andra evenemang är
viktig men i en seriös diskussion måste den även omfatta åskådarnas
resor då detta ger upphov till de största miljöstörningarna.

Reine Wisell, utbildare i körteknik, aktiv i Kungl Automobil Klubben
Anders Ydstedt, miljökonsult, ledamot Kungl Automobil Klubbens expertråd