Debattartikel publicerad i Dagens Industri1994-07-29

Dialog: Misstror politikerna vårdens konkurrenskraft?

Publicerad i DI 1994-07-29

Lennart Kollmats (fp) försvarar i sin replik (DI 27/6) på vår artikel (Varför inte våga prova konkurrens i sjukvården? DI 20/6) Landstingsförbundets kongressbeslut att inte införa obligatorisk anbudsupphandling. Han menar att landstingen själva ska ta ställning till hur man vill lösa frågor kring upphandling och effektivitet.

Kollmats säger sig själv var en livlig anhängare av konkurrens på de allra flesta områden. Som undantag nämner han myndighetsutövning och försvar. Vi instämmer. Däremot har vi svårt att se varför det är så känsligt att överhuvud taget tala om konkurrens inom vården. Som vi ser det måste även vården gå mot ökad konkurrens. De två främsta skälen till detta är: l Konkurrens stimulerar och höjer kvalitetsutvecklingen inom vården.

l Konkurrens ger oss möjlighet att bemästra och hantera kostnadsutvecklingen i vården.

Att vården i dag i stort finansieras gemensamt med skattemedel är, som vi ser det, inget hinder mot konkurrensutsättning. Beslutet på Landstingsförbundets kongress gällde ju faktiskt landstingens upphandling, d v s upphandling med skattepengar. Detta faktum att dagens företrädare för landstingen inte vågar utsätta den egna verksamheten för konkurrens borde mana till eftertanke. Tror landstingspolitikerna inte på den egna vårdens konkurrenskraft? Vi menar att sjukvården måste bygga på system som ger incitament till ett riktigt handlande. System och organisation ska vara sådana att de effektivaste och verkningsfullaste behandlingsmetoderna på individnivå alltid används. Det är vår bestämda uppfattning att politikernas uppgift ska vara att ställa krav på kvalitet i vården samt att bevaka kostnadsutvecklingen. Upphandling i konkurrens är ett stöd för oss som ansvariga politiker att den vård som tillhandahålls är den bästa. Dessutom får vi en renodlad politikerroll. Vi är övertygade om att vi i Sverige har en mycket konkurrenskraftig sjukvård. Att utsätta den för konkurrens när det gäller kvalitet och kostnader kan göra den ännu bättre. Varför inte våga pröva?

GUNNAR GRAFSTRÖM

Anders Ydstedt