Svensk Tidskrift: Socialismens pris

Inför 30 års-jubileet av Berlinmurens fall presenterar ZDF en ny dramadokumentär i tre delar om DDRs sista år, ”Preis der Freiheit”. Der Spiegel skriver i en kritisk recension att iscensättningen är för konventionell för att klassificera ”Preis der Freiheit” som en riktig TV-höjdpunkt (Der Spiegel 191104). Jag är benägen att säga det motsatta, skriver Anders Ydstedt. Iscensättningen är genial!

Läs texten här.

Svensk Tidskrift: På kryss med DN

Efter det omskrivna DN-tåget lanserar nu Dagens Nyheter en författarkryssning. Det ska bli intressant att se hur DN Kultur, som nu mera blivit en klimatbilaga, motiverar denna form av mobilitet utan mål, där inte ens någon annan hamn angörs, konstaterar Anders Ydstedt.

Läs hela artikeln här.

Svenska Dagbladet: Magdalena Anderssons båda ansikten

Janerik Larsson citerar mig i Svensk Dagbladets ledarblogg om Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium i Almedalen:

Anders Ydstedt som tillsammans med sin hustru Susanne är ägare till Scantech Strategy Advisors, som arbetar med strategisk rådgivning inom kommunikation för företag och organisationer, skickade mig ett mejl med ett perspektiv på frågan från årets socialdemokratiska seminarium i Almedalen:

”Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium tillhör Almedalens 
absolut mest välorganiserade. Allt är perfekt; bästa ljud, de största 
strålkastarna, väggar och scen täckta av tyg för att bilder på talare 
inte ska störas av bakgrunden, röda rosor som inte går att undgå för de 
som ska fotografera ministern och en diskret möblering. Så valet av 
kommentatorer var naturligtvis minst lika omsorgsfullt som ministerns 
budskap. Så vad var budskapet i år?”

Läs mer här.

Svensk Tidskrift: Minns Kraftbyggarna

Daniel Suhonen vill flytta Sverige vänsterut och tillbaka i tiden. Till en tid med stora statliga bolag och få, om några, privata entreprenörer. I veckan föreslog han att det åter borde skapas ett statligt byggbolag. Jag är inte säker på om alla idag kommer ihåg Kraftbyggarna, skriver Anders Ydstedt.

Läs texten här.

GP: Lyssna till bensinupproret – bilen är effektiv

Det är inte konstigt att Bensinupproret 2.0 är på god väg att samla en miljon människor på Facebook. Svenskarna behöver sina bilar och bränslepriserna är höga i Sverige, det är ingen åsikt, utan ett faktum. Nya avgifter och förbud är vad Sveriges bilister fått vänja sig vid. Till slut kommer en reaktion, skriver Anders Ydstedt, KAK, i GP.

Läs artikeln här.

Svensk Tidskrift: Varför gynna iblandel när vi behöver mer el och säkrare elleveranser?

Äntligen har den senaste energiöverenskommelsen ifrågasatts. Det är inte en dag för tidigt som Moderaterna nu drar igång en diskussion, även om de redan hunnit trycka på pausknappen. Det finns ingen anledning att gynna ”iblandel” när stabil elförsörjning är grunden för fortsatt tillväxt, skriver Anders Ydstedt.

Läs hela texten i Svensk Tidskrift.

Svensk Tidskrift: Där värdet skapas

I sin nya bok ”Making and Taking in the Global Economy – The Value of Everything” (Hachette Book Group 2018) ifrågasätter Mariana Mazzucatos synen på värdeskapande och hela prismekanismen i en marknadsekonomi. Hon gör detta genom att problematisera vad som egentligen skapar värde, och går pedagogiskt igenom prissättningsteori från Adam Smith och framåt. Slutsatserna lämnar dock en del i övrig att önska, skriver jag i Svensk Tidskrift.

Läs artikeln här.

Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd (bok)

I antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd, från Förlaget Näringslivshistoria, skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar. I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning. Jag bidrar tillsammans med Amanda Wollstad med kapitlet ”De skadligaste ägarskatterna – ett avslutat kapitel”

Boken finns att köpa från bl a Bokus.

Svensk Tidskrift: Ett alternativ till det innovationsindustriella komplexet

Professor Nils Karlson på Ratio har tillsammans med sina professorskolleger Christian Sandström och Karl Wennberg sammanställt kunskapsläget när det gäller politik som verkligen kan främja innovationer – och vilka insatser som är slöseri med skattepengar och kompetens som går till spillo. Anders Ydstedt har läst Innovation för tillväxt (Ratio 2018).

Läs mer här.

Svensk Tidskrift: Unik inblick i svensk utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget

Nu har ännu en del i professor Bo J. Theutenbergs serie Dagbok från UD släppts. Det handlar om band fyra som omfattar åren 1981-1985. Theutenberg var folkrättssakkunnig på UD och folkrättslig rådgivare åt ÖB. Theutenberg hade därmed en unik inblick i svensk utrikes- och säkerhetspolitik under det kalla kriget.

Läs texten i Svensk Tidskrift.

Values4Europe: Don’t give The EU Commission more power to introduce new taxes

When most of us where occupied preparing to celebrate Christmas the European Commission launched a web questionnaire on the initiative to move to a qualified majority voting on tax issues. This has been done without almost no media coverage. On january 15 the Commission will present the consultation. It is important for friends of liberty and lower taxes to react against this initiative.

Read my piece on Values4Europe here.