Svensk Tidskrift: Kan ojämlikhet vara rättvis?

Ska lagar och regler vara rättvisa, eller ska de vara olika för var och en för att kompensera för det ekonomiska utfallet av våra insatser? Om lagar och regler är olika hotas det öppna samhället. Därför måste vi acceptera den ojämlikhet som uppstår på en rättvis spelplan och betrakta den som rättvis. Ungefär så kan man sammanfatta skriften Rättvis ojämlikhet från Ratio, som lanserades på ett seminarium i veckan som gick, skriver Anders Ydstedt.

Läs artikeln här.

Looking Back on 30 Years of Carbon Taxes in Sweden

Report for Tax Foundation by Elke Asen, Samuel Jonsson and Anders Ydstedt:

Sweden’s carbon tax was one of the first in the world and is now the highest rate in the world, although the tax has a relatively narrow base. Since the carbon tax was implemented, Sweden’s carbon emissions have been declining, while there has been steady economic growth. If well designed, carbon taxes provide an incentive to cut emissions on a large scale with comparably low economic costs. The Swedish example provides several lessons for policymakers to consider. The report can be found here.

DI: Sveriges slopade arvsskatt borde vara en förebild

Tobias Wikström skriver i en ledare i Dagens Industri skriver om Amanda Wollstads och min bok Sörjda av ingen – saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter:

”Arvsskatt beskrivs ofta som en rimlig skatt. Ibland till och med som högsta rättvisa. Den tidigare finansministern Erik Åsbrink sa för några år sedan att det är den sista skatten som nattväktarstaten avskaffar. Men bilden av att Sverige är unikt med sitt avskaffande av arvsskatten stämmer inte. Anders Ydstedt och Amanda Wollstad visar i en ny bok att det är många länder som inte har arvsskatt och andra länder har höga fribelopp. Runt om i världen uppmärksammas arvsskattens förödande effekter för arvsskiften i familjeföretag. I USA är det mindre vanligt med riktigt stora familjeföretag just på grund av arvsskatten.”

Läs ledaren här.

Svensk Tidskrifts Årsbok 2019

Svensk Tidskrifts årsbok innehåller texter av våra 20 mest lästa författare under 2019, ett tidsdokument över det år som gått. Författare: Christian Braw, Pia Clerté, Olof Ehrenkrona, Stefan Ekstedt, Torsten Elofsson, Mats Fält, Per Heister, Klas Hjort, Gunnar Hökmark, Fredrik Karlsson, Erik Lakomaa, Catta Neuding, Sten Niklasson, Joel Nordkvist, Peter J Olsson, Patrik Strömer, Torbjörn Tegnhammar, Lars Tobisson, Hans Wallmark, Rebecca Weidmo Uvell, Amanda Wollstad och Anders Ydstedt. Läs mer här.

BLT: Röda skattedrömmar kan göra Sverige fattigare

Finansminister Magdalena Andersson (S) har också argumenterat för att sådana skatter bör diskuteras inom ramen för den “omfattande skattereform” som planeras i januariavtalet mellan den rödgröna regeringen, Centerpartiet och Liberalerna (Svenska Dagbladet 19/2-2019). Mot den bakgrunden är den nyutkomna boken “Sörjda av ingen – saknade av få” (Ekerlids), skriven av skatteexperten Anders Ydstedt och Amanda Wollstad, en nyttig påminnelse om problemen med arvs- och förmögenhetsskatter, skriver Svend Dahl i en ledare i BLT. Läs ledaren här.

Svenska Dagbladet: Återhämtningen bygger på att vi kan resa igen

De som förespråkar bestående begränsningar av resande berättar inte om prislappen. Det är den vi nu ser i coronakrisen. I boken ”Far och Flyg” (mobilitetsmanifestet.se 2018) beskriver Maria Rankka, Fredrik Torehammar och jag hur resor förändrar och förbättrar världen. Att fri rörlighet en förutsättning för frihet och demokrati och vår framgångsrika marknadsekonomi kräver fri rörlighet för varor och tjänster och därmed också för människor

Läs gästledare i Svenska Dagbladet här.

 

Ny bok: Sörjda av ingen – saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter

Det är nu över tio år sedan förmögenhetsskatten avskaffades och mer än 15 år sedan arvs- och gåvoskatten togs bort. Många verkar dock ha glömt varför en enig riksdag avskaffade arvs- och gåvoskatten, och varför nästan alla länder avskaffat förmögenhetsskatten. I boken berättas historien om de skadliga skatterna på ägande. Om spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro.

Läs mer på Ekerlids förlag.

Axess TV: Tyskland visar vägen

Det finns mycket att lära av Tyskland. Inte minst av den ekonomiska teori och praktik som sammanfattas i uttrycket social marknadsekonomi, Soziale Marktwirtschaft, och som har satt sin prägel på tysk ekonomi och samhällsliv under efterkrigstiden. Medan DDR valde socialismen gick Västtyskland en annan och långt mer framgångsrik väg.

Vilka tankar ligger bakom teorin? Vad har den för kännetecken? I hur hög grad lever den kvar? Simon Westberg, talskrivare vid kristdemokraternas partiledarstab, inleder tillsammans med entreprenören Anders Ydstedt ett samtal som modereras av PJ Anders Linder.

Seminariet kan ses på Axess TV.

Svenskt Tidskrift: Tyskland ligger närmare än USA – men inte i media

Bevakningen av demokraternas primärsvalsprocess fyller svenska media. Public Service hade flera reportrar på plats redan i Iowa och i TV-kanalernas morgonsoffor analyseras minsta uttalande av de demokratiska kandidaterna. Om valet av en ny CDU-ledare – och därmed en trolig ny kanslerkandidat – i Tyskland talas det dock mindre, konstaterar Anders Ydstedt. Läs artikeln här.

SvD Ledarredaktionen: Maktstrid i Tyskland (pod)

Annegret Kramp-Karrenbauer avgår från uppdraget som partiledare för CDU. Varför avgår hon? Vem tar över? Vad tänker Angela Merkel? Och hur kan det här komma att påverka Sverige? Catarina Kärkkäinen diskuterar med Erik Thyselius, statsvetare och journalist som arbetar på Ax:son Johnsons stiftelse och Axess Magasin och Anders Ydstedt, entreprenör och rådgivare åt svenska företag på den tyska marknaden.
Lyssna här.

Svensk Tidskrift: Vem leker med elden i Thüringen? Eller: Dramat i Erfurt

I onsdags kom den sensationella nyheten från Erfurt att Thomas Kemmerich från liberala FDP valts till ny delstatspresident i Thüringen. Kemmerich själv, som är inflyttad från Västtyskland och driver en kedja av frisörsalonger, var nog den som blev allra mest förvånad. Efter omröstningen flydde han från journalisterna, sannolikt oförberedd på att hantera den enorma mediestorm som följde. Inte heller efterspelet ger någon smickrande bild av det demokratiska tillståndet i Tyskland, skriver Anders Ydstedt.

Läs artikeln här.

”Generationsväxling eller ägarskifte i ditt företag – så funkar det!”

Den 30 januari träffades ett 50 tal företagare i Jönköpings län för att resonera kring ägar- och generationsväxlingar. Vi lyssnade på  Anders Ydstedt – entreprenör, rådgivare, författare och uppskattad föredragshållare som har lång erfarenhet av ägar- och generationsskiften. Anders berättade om både den mentala och praktiska processen och vikten av att planera ett ägar- eller generationsskifte i god tid. Han gjorde det genom att lyfta 9+ punkter.

Läs mer här.

Svensk Tidskrift: DDR-Sverige

Senaste veckan har begreppet DDR-Sverige åter dykt upp i svensk debatt. Torbjörn Nilsson skriver om ungdomspolitiker som inte var med om DDR-Sverige och den nya LO-filmen skildrar det svenska 80-talet. I mina sociala media-flöden har användningen av begreppet, som tydligen introducerades av Filip och Fredrik, ifrågasatts. Är det rätt att tala om DDR-Sverige?

Läs artikeln här.

Fokus på skatterna: Franska akademiker föreslår höjda skatter

Få fransmän kämpar så hårt för att förändra andra länders skattesystem så att dessa mer ska efterlikna Frankrikes än Emmanuel Saez och Gabriel Zucman. De tycks drivas av ett patos att inget land bör få ha mer konkurrenskraftiga skatter än Frankrikes. Saez och Zucman är båda verksamma som professorer vid Berkeley och i den nya boken The Triumph of Injustice förespråkar de ett helt nytt skattesystem för USA (W.W. Norton & Co, 2019).

Läs min recension på bloggen Fokus på skatterna här.