Fokus på skatterna: Taxing the rich? – när ideologi möter verklighet

Skriver om boken Taxing the Rich på nya bloggen ”Fokus på skatterna”. I Taxing the Rich som kom förra året beskriver professor Kenneth Scheve vid Stanford och professor David Stasavage vid New York University beskattningen av höga inkomster och rika personer över lång tid i ett antal länder, däribland Sverige.Scheve och Stasavage gör en historisk genomgång av beskattning av höga inkomster och arv.  Arvsskatter fanns före inkomstskatten och nivåerna var som högst i mitten av 1900-talet och har sedan dess sjunkit överallt. Andel av de totala skatteintäkterna var dock inte särskilt betydande. År 2004, det sista året med arvs- och gåvoskatt i Sverige bidrog dessa skatter med mindre än 2 promille av alla skatteintäkter. Så när LO-ekonomerna föreslår återinförd arvsskatt så handlar det således mer om symbolpolitik än att omfördela ägande eller ta in några extra skattepengar. Läs hela texten på bloggen.

DN debatt: Taxi inget effektivt transportsätt

Skriver på DN debatt en replik på Peter Norman och Claudio Skubla från Svenska Taxiförbundet som menar att privatbilismen är irrationell i städerna och att alla andra trafikslag ska prioriteras på bekostnad av bilen (DN Debatt 22/1). Det är kanske inte så förvånande att de vill bereda mer plats för den bransch de själva representerar, men vad som är mer överraskade är vilka grunder de drar sina slutsatser utifrån, skriver Wilhelm Douglas och jag.

Läs vår artikel här. Här är artikeln av Norman och Skubla som vi replikerar på.

GT: Bilfientlighet äventyrar trafiksäkerheten

Ett hållbart trafiksystem måste vara flexibelt och främja människors personliga mobilitet. Mot bakgrund av detta blir trafikplaneringen i Göteborg mycket märklig. Trafikplanen säger att bilismen ska minska med 25 procent, trots att antalet bilar slår rekord. Kollektivtrafiken, cyklister och gångare ska prioriteras på bekostnad av det mest använda trafikslaget; bilen. Detta är ett olyckligt sätt att ställa trafikslagen emot varandra. Allt behövs och trafikslagen måste bli säkrare och renare, skriver Thomas Lindskog och jag i GT.

Läs hela artikeln här.

Dalademokraten: Respektera Sveriges bilentusiaster

Sveriges bilister och veteranbilsentusiaster förtjänar att bli behandlade med respekt. Detta är ytterst en fråga om trafiksäkerhet och rättssäkerhet. Detta måste alla inblandade parter ta sitt ansvar för, skriver Wilhelm Douglas, generalsekreterare i  KAK och jag i Dalademokraten med anledning av hur polisen behandlat ägare till veteranbilar i samband med flera av sommarens motorträffar.

Läs hela texten här.

Varför är fri mobilitet så viktigt?

Idag pratade jag på FMS Uppsala – Geijerska Studentföreningens 15 års jubileum. För de som vill ha snabb ideologisk intro till varför fri mobilitet är en så viktig fråga kommer här några lästips:

Svensk Dagbladet: Världens dyraste glasskula?

glasskulaSkriver i en OP-ED i Svenska Dagbladet om de skenande kostnaderna för tyska Energiewende. Trots astronomiska kostnader minskar inte utsläppen. Det jag vänder mig emot är hur politiken leder till dyra energi- och miljölösningar som har bara länder som Tyskland och Sverige råd med. Istället måste vi hitta lösningar som fler har råd med. Sådana lösningar kan få betydelse och genomslag!

Läs artikeln här.

Aftonbladet: Gör plats – bilen är tyst, säker och ren

ab1aBilen har framtiden för sig i Sverige. Försäljningen av nya bilar slår rekord och kvinnors bilägande ökar snabbare än männens. Intresset för att ta körkort växer också och de många nyanlända svenskar som håller på att etablera sig i samhället kommer säkert att förstärka utvecklingen. Samtidigt blir bilarna tystare, säkrare och renare. Lokala beslutsfattare och planerare verkar dock ha en annan bild av verkligheten, skriver jag tillsammans med Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK, i Aftonbladet.

Läs vår artikel här.

Svensk Tidskrift: Att vara nostalgisk är inte att vara konservativ

yuval-levinDe största framstegen är samtidigt baksidan av samma mynt. Specialisering, dynamik och därmed fragmentering är det som skapat effektivare näringsliv och ökat välstånd, men denna utveckling har också gjort att den upplevda tryggheten minskat och att institutioner försvagats. Yuval Levin själv är positiv till ett öppnare och tolerantare samhälle som ger fler möjligheter för alla – och minskade krav på konformitet – men däremot är han starkt övertygad om att ingen vill backa bandet.”

I somras lyssnade jag på Yuval Levin på American Enterprise Institute och läste sedan hans nya bok ”The Fractured Republic – Renewing America´s Social Contract in the Age of Individualism”. Tillsammans med Jonathan Haidts ”The Righteous Mind” ger den en förklaring till dagens politiska debatt i bl a USA.

Läs min text här.

Nerikes Allehanda: Framtidens arbetsmarknad kräver ett ökat resande

NAFramtidens arbetsmarknad kommer säkerligen att ställa ännu större krav på resande och flexibilitet. Det är en nödvändighet om Sverige ska kunna fortsätta att vara ett utvecklat välfärdsland.
Många kommuner i Sverige tycks dock ha en annan uppfattning om verkligheten. KAK har frågat Örebro kommun om vad man gör för att möta den växande bilismen. Svaret blev att man inte alls planerar att minska behovet av att bilen ska vara i fokus. Mobilitet och resande är inget mål i sig och målet är att man ska kunna nå ”allt” till fots. Ett mycket märkligt uttalande då moderna städer bygger på mobilitet och resande, till skillnad från äldre tiders städer som präglades av gångtrafik. Det ligger en stor risk i att planeringen inte tar hänsyn till den faktiska verkligheten och ställer trafikslag mot varandra. Ett bryskt uppvaknande för politiker och makthavare kommer troligen att bli fallet och processen dit kan bli svår och kostsam, skriver Kalle Bäck från KAK och jag i Nerikes Allehand. Läs hela texten här.