Values4Europe: Tech taxes are being used to stop business renewal

Austria, France and Germany together with other EU-countries made a proposal earlier this month to introduce an “equalization tax” on foreign internet companies. The justification for this tech tax is that companies such as Google, Facebook and Airbnb are not paying their fair share of taxes, and especially not in France and Germany.

Read my text on values4europe.com

Sundsvalls Tidning: Politiker och planerare i Västernorrland: Lyssna till era invånare och planera för framtidens bilism

I Sverige görs hela 13 miljoner resor varje dag. Åtta av tio sker med bil och hela nio av tio med vägtrafik. KAK menar att alla trafikslag behövs och fyller olika behov i människors vardag. Men faktum är att bilen och väginfrastrukturen är grunden för mobiliteten i Sverige, vilket planeringen måste ta hänsyn till, skriver Wilhelm Douglas, Generalsekreterare KAK och jag i Sundsvalls Tidning.

Läs hela artikeln här.

Aftonbladet: Sverige har blivit en frizon för biltjuvar

Antalet bilstölder går ner i Sverige. Trenden har varit tydlig det senaste decenniet enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Samtidigt blir de stölder som sker allt brutalare. En viktig anledning till detta är att bilregistret är öppet och de kriminella kan enkelt hämta uppgifter om bilägarnas bostadsort. Det är dags att göra något åt detta. Sverige ska inte vara en frizon för biltjuvar, skriver Wilhelm Douglas, KAK, och jag i Aftonbladet.

Läs hela artikeln här.

Svensk Tidskrift: En framtidssäkrad välfärd

Det krävs ett nytt kontrakt mellan medborgare och den välfärdsstat som inte längre levererar, och som kräver så mycket resurser att den driver skattetrycket till nivåer som kväver tillväxten. Skriver om boken Velfærd i det 21 århundrede (People’s Press 2017) av Martin Ågerup i Svensk Tidskrift. Läs hela artikeln här.

NWT: Människor vill kunna parkera under rimliga förutsättningar

Människor vill kunna köra bil och parkera sina fordon under rimliga förutsättningar i Sverige. Trots detta väljer politiker och tjänstemän att planera för det motsatta. Detta är ingen hållbar utveckling. Planeringen ska utgå ifrån de faktiska behovs som finns, inte feltänkta visioner. Det är rimligt att ha en parkering per bostad som norm, Wilhelm Douglas, KAK, och jag i NWT.

Läs artikeln här.