Svensk Tidskrift: Vem leker med elden i Thüringen? Eller: Dramat i Erfurt

I onsdags kom den sensationella nyheten från Erfurt att Thomas Kemmerich från liberala FDP valts till ny delstatspresident i Thüringen. Kemmerich själv, som är inflyttad från Västtyskland och driver en kedja av frisörsalonger, var nog den som blev allra mest förvånad. Efter omröstningen flydde han från journalisterna, sannolikt oförberedd på att hantera den enorma mediestorm som följde. Inte heller efterspelet ger någon smickrande bild av det demokratiska tillståndet i Tyskland, skriver Anders Ydstedt.

Läs artikeln här.

”Generationsväxling eller ägarskifte i ditt företag – så funkar det!”

Den 30 januari träffades ett 50 tal företagare i Jönköpings län för att resonera kring ägar- och generationsväxlingar. Vi lyssnade på  Anders Ydstedt – entreprenör, rådgivare, författare och uppskattad föredragshållare som har lång erfarenhet av ägar- och generationsskiften. Anders berättade om både den mentala och praktiska processen och vikten av att planera ett ägar- eller generationsskifte i god tid. Han gjorde det genom att lyfta 9+ punkter.

Läs mer här.

Svensk Tidskrift: DDR-Sverige

Senaste veckan har begreppet DDR-Sverige åter dykt upp i svensk debatt. Torbjörn Nilsson skriver om ungdomspolitiker som inte var med om DDR-Sverige och den nya LO-filmen skildrar det svenska 80-talet. I mina sociala media-flöden har användningen av begreppet, som tydligen introducerades av Filip och Fredrik, ifrågasatts. Är det rätt att tala om DDR-Sverige?

Läs artikeln här.

Fokus på skatterna: Franska akademiker föreslår höjda skatter

Få fransmän kämpar så hårt för att förändra andra länders skattesystem så att dessa mer ska efterlikna Frankrikes än Emmanuel Saez och Gabriel Zucman. De tycks drivas av ett patos att inget land bör få ha mer konkurrenskraftiga skatter än Frankrikes. Saez och Zucman är båda verksamma som professorer vid Berkeley och i den nya boken The Triumph of Injustice förespråkar de ett helt nytt skattesystem för USA (W.W. Norton & Co, 2019).

Läs min recension på bloggen Fokus på skatterna här.

Låt marknaden sköta stadsplaneringen

Att ha synpunkter på hur städer ska utformas är populärt. Det är ett område där alltför många tror att marknadsekonomins principer inte gäller. Skriver i Svensk Tidskrift om boken ”Order Without Design – How Markets Shape Cities” (The MIT Press) i vilken Alain Bertaud visar hur höga hus och hög exploateringsgrad är ett resultat av framgångsrika marknader – och försök att tvinga fram desamma är dömda att misslyckas.  Läs min text här.

The Austrian School of Economics in the 21st Century

”From Adam Smith we learned that a farmer by specializing did not himself need to be baker, butcher and brewer. Specialization made products better and less expensive. The “extent of the market” increased, enabled by better and faster transportation. While in other areas central planning has been ruled out, in traffic it has become widely accepted. Today we see forces trying to regulate and limit free mobility of goods and services.” Presentation by Anders Ydstedt at ”The Austrian School of Economics in the 21st Century” at Oesterreichische Nationalbank, OeNB, Vienna, Austria.

Link to conference here
Link to presentation here

DI: Öppna bilregister guidar tjuvar till dyra historiska bilar

Bilregistret är för öppet – vilket gör att kriminella kan använda det för att hitta historiska bilar att sno. ”Det finns gamla sportbilar runt om i landet där det enda egentliga stöldskyddet som finns är att folk inte vet om att den står i ladan”, säger Anders Ydstedt vid Kungliga automobilklubben – som vill se en lagändring.

Läs intervjun med mig i DI här.

Svensk Tidskrift: Socialismens pris

Inför 30 års-jubileet av Berlinmurens fall presenterar ZDF en ny dramadokumentär i tre delar om DDRs sista år, ”Preis der Freiheit”. Der Spiegel skriver i en kritisk recension att iscensättningen är för konventionell för att klassificera ”Preis der Freiheit” som en riktig TV-höjdpunkt (Der Spiegel 191104). Jag är benägen att säga det motsatta, skriver Anders Ydstedt. Iscensättningen är genial!

Läs texten här.

Svenska Dagbladet: Magdalena Anderssons båda ansikten

Janerik Larsson citerar mig i Svensk Dagbladets ledarblogg om Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium i Almedalen:

Anders Ydstedt som tillsammans med sin hustru Susanne är ägare till Scantech Strategy Advisors, som arbetar med strategisk rådgivning inom kommunikation för företag och organisationer, skickade mig ett mejl med ett perspektiv på frågan från årets socialdemokratiska seminarium i Almedalen:

”Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium tillhör Almedalens 
absolut mest välorganiserade. Allt är perfekt; bästa ljud, de största 
strålkastarna, väggar och scen täckta av tyg för att bilder på talare 
inte ska störas av bakgrunden, röda rosor som inte går att undgå för de 
som ska fotografera ministern och en diskret möblering. Så valet av 
kommentatorer var naturligtvis minst lika omsorgsfullt som ministerns 
budskap. Så vad var budskapet i år?”

Läs mer här.

Svensk Tidskrift: Minns Kraftbyggarna

Daniel Suhonen vill flytta Sverige vänsterut och tillbaka i tiden. Till en tid med stora statliga bolag och få, om några, privata entreprenörer. I veckan föreslog han att det åter borde skapas ett statligt byggbolag. Jag är inte säker på om alla idag kommer ihåg Kraftbyggarna, skriver Anders Ydstedt.

Läs texten här.

GP: Lyssna till bensinupproret – bilen är effektiv

Det är inte konstigt att Bensinupproret 2.0 är på god väg att samla en miljon människor på Facebook. Svenskarna behöver sina bilar och bränslepriserna är höga i Sverige, det är ingen åsikt, utan ett faktum. Nya avgifter och förbud är vad Sveriges bilister fått vänja sig vid. Till slut kommer en reaktion, skriver Anders Ydstedt, KAK, i GP.

Läs artikeln här.

Svensk Tidskrift: Varför gynna iblandel när vi behöver mer el och säkrare elleveranser?

Äntligen har den senaste energiöverenskommelsen ifrågasatts. Det är inte en dag för tidigt som Moderaterna nu drar igång en diskussion, även om de redan hunnit trycka på pausknappen. Det finns ingen anledning att gynna ”iblandel” när stabil elförsörjning är grunden för fortsatt tillväxt, skriver Anders Ydstedt.

Läs hela texten i Svensk Tidskrift.

Svensk Tidskrift: Där värdet skapas

I sin nya bok ”Making and Taking in the Global Economy – The Value of Everything” (Hachette Book Group 2018) ifrågasätter Mariana Mazzucatos synen på värdeskapande och hela prismekanismen i en marknadsekonomi. Hon gör detta genom att problematisera vad som egentligen skapar värde, och går pedagogiskt igenom prissättningsteori från Adam Smith och framåt. Slutsatserna lämnar dock en del i övrig att önska, skriver jag i Svensk Tidskrift.

Läs artikeln här.

Svensk Tidskrift: Ett alternativ till det innovationsindustriella komplexet

Professor Nils Karlson på Ratio har tillsammans med sina professorskolleger Christian Sandström och Karl Wennberg sammanställt kunskapsläget när det gäller politik som verkligen kan främja innovationer – och vilka insatser som är slöseri med skattepengar och kompetens som går till spillo. Anders Ydstedt har läst Innovation för tillväxt (Ratio 2018).

Läs mer här.