KAK: Framgångsrik protest mot nya importregler

Debattartikel i KAKs tidning om Vägverkets nya förslag till regler för privatimport av bilar
Publicerad i KAKs tidning hösten 2003


Framgångsrik protest mot nya importregler

Under våren uppmärksammade flera tidningar Vägverkets nya förslag till regler för privatimport av bilar. Reglerna skulle i princip ha inneburit ett totalt stopp från den 1 maj för privatimporten av bilar från läder utanför EU till Sverige. Vägverkets förslag skulle t om gjort det omöjligt för privatpersoner att importera bilar från USA via annat EU-land.

KAK och MHRF reagerade skarpt mot förslaget i ett gemensamt brev. Dessutom förekom underhandskontakter med andra myndigheter för att få fram de handelspolitiska konsekvenserna av ett importförbud av bl a USA-bilar. KAK lämnade därefter ett mycket skarp remissvar på förslaget från Vägverket.

I remissvaret skriver KAK:

KAK framhåller att då de av Vägverket förslagna förändringarna i väsentlig grad påverkar svensk bil- och motorhobby, vilket är av stor betydelse för betydande delar av svensk industri samt troligen strider mot handelsavtal med EU och WTO, bör för närvarande endast sådana förändringar i Vägverkets författningssamling genomföras som inte påverkar bil- och motorhobby eller Sveriges handelsavtal.

Tillsammans med Motorbranschens Riksförbund, keriförbundet, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och MHRF skrev KAK i april ett brev till Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. I brevet uppmanades Skogö att samråda med berörda organisationer inför eventuella förändringar av importreglerna.

Den 6 juni kom svaret från Ingemar Skogö till KAK. Vägverket beslöt att tillsvidare låta de gamla importreglerna gälla och att framöver bättre lyssna på motororganisationerna.

Så här skriver Skogö:

Vägverket har lyssnat på kritiken och förbereder en omarbetning av föreskrifterna gällande privat import av fordon. I det kommande arbetet kommer vi att ha samråd med berörda grupper för att skapa ett regelverk med god förankring hos berörda parter.

Vi kan bara konstatera att genom ett gott samarbete med andra motororganisationer lyckades KAK denna gång rädda privatimporten av bilar. Men som vi tidigare skrivit så är förmodligen detta bara första ronden. Nästa steg blir att KAK deltar i den grupp som skall ta fram nya regler för privatimport. Möjligheten att importera bilar och att ta med sig bilar som flyttgods är viktig för motorhobbyn.

Anders Ydstedt