Marknadsliberalism – alltid lika aktuellt att läsa om!

1921 publicerades boken Gammal och ny ekonomisk liberalism på Norstedts förlag av professor Eli F Heckscher. Det brukar sägas att Svensk Tidskrift grundades 1911 av liberalen Heckscher och den konservative Gösta Bagge. Men mer korrekt är att både Bagge och Heckscher var konservativa när tidskriften grundades, enligt den tidens sätt att se. Det var först med Gammal och ny ekonomisk liberalism som Heckscher kom ut som ekonomisk liberal. Nyupplagan innehåller ett efterord av Heckscherkännaren professor Benny Carlson som beskriver hur skriften togs emot av samtiden och hur Heckscher svarade på detta och ett förord av Anders Ydstedt. Läs mer här.

Austrian Economics 150 Years after Carl Menger

Was Heckscher Right About Monopolies on Communications in 1921? Already in the 1920s Eli Heckscher feared monopolized mobility.

My paper about how current threat to free mobility is not a new thing is  published in this anthology. Austrian Economics 150 Years after Carl Menger. The book can be ordered from the Friedrich August von Hayek Institut and from Hugendubel. 

Read my paper here 211103 Ydstedt_Austrian-Conference-Vienna.

Harmful taxes: Mourned by no one – missed by few

More than fifteen years have passed since a Swedish Riksdag voted unanimously to repeal the gift and inheritance tax laws; it is more than ten years since the wealth tax was abolished. Compared to other countries, Sweden was relatively late – 2007 – abolishing wealth tax but a little earlier – 2004- in abolishing inheritance tax . Today, many countries have no inheritance tax, or at least none within the family . However, among those countries in Europe that continue to levy inheritance tax, the rates are trending downwards.

This book tells the story of the impact of these harmful taxes on ownership, how the taxes were abolished and the positive consequences for Swedish companies and Swedish business.  The book is an update of an earlier version from 2015 including how Sweden abolished the wealth tax and with new facts about Swedish billionaires.

Download for free from this site.

Looking Back on 30 Years of Carbon Taxes in Sweden

Report for Tax Foundation by Elke Asen, Samuel Jonsson and Anders Ydstedt:

Sweden’s carbon tax was one of the first in the world and is now the highest rate in the world, although the tax has a relatively narrow base. Since the carbon tax was implemented, Sweden’s carbon emissions have been declining, while there has been steady economic growth. If well designed, carbon taxes provide an incentive to cut emissions on a large scale with comparably low economic costs. The Swedish example provides several lessons for policymakers to consider. The report can be found here.

Svensk Tidskrifts Årsbok 2019

Svensk Tidskrifts årsbok innehåller texter av våra 20 mest lästa författare under 2019, ett tidsdokument över det år som gått. Författare: Christian Braw, Pia Clerté, Olof Ehrenkrona, Stefan Ekstedt, Torsten Elofsson, Mats Fält, Per Heister, Klas Hjort, Gunnar Hökmark, Fredrik Karlsson, Erik Lakomaa, Catta Neuding, Sten Niklasson, Joel Nordkvist, Peter J Olsson, Patrik Strömer, Torbjörn Tegnhammar, Lars Tobisson, Hans Wallmark, Rebecca Weidmo Uvell, Amanda Wollstad och Anders Ydstedt. Läs mer här.

Ny bok: Sörjda av ingen – saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter

Det är nu över tio år sedan förmögenhetsskatten avskaffades och mer än 15 år sedan arvs- och gåvoskatten togs bort. Många verkar dock ha glömt varför en enig riksdag avskaffade arvs- och gåvoskatten, och varför nästan alla länder avskaffat förmögenhetsskatten. I boken berättas historien om de skadliga skatterna på ägande. Om spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro.

Läs mer på Ekerlids förlag.

Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd (bok)

I antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd, från Förlaget Näringslivshistoria, skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar. I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning. Jag bidrar tillsammans med Amanda Wollstad med kapitlet ”De skadligaste ägarskatterna – ett avslutat kapitel”

Boken finns att köpa från bl a Bokus.

Nu är boken Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid släppt

Debatten om bilens roll i samhället är ofta förenklad och snedvriden. Politiker och myndigheter verkar leva i en drömvärld där bilen kan planeras bort. Det finns därför ett stort behov av att fakta om hur verkligheten ser ut lyfts in i debatten. Bara så kan en realistiskt vision om framtidens bilism skapas. Det menar Kalle Bäck och Anders Ydstedt som skrivit boken ”Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid”.

Läs mer här. Boken kan beställas från Bokus.

Ten years without the Swedish inheritance tax Mourned by no one – missed by few

Inheritance_tax.pdf.It 2004 the Swedish inheritance tax was abolished by a unanimous riksdag (parliament). How did it happen? How come all political parties in parliament – from the conservative right to the socialist left – agreed on its demise?

This book tells the history of the tax, its abolishment and what consequences it had on Swedish business owners and Swedish business. It also takes a broader perspective and looks out to Europe and the world, proving that Sweden is far from as alone in refraining from taxing inheritance.

The book can be downloaded for free from this site.

Ny bok: Tio år utan arvsskatt – sörjd av ingen, saknad av få av Anders Ydstedt och Amanda Wollstad

arvDet är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffandet? I boken berättas historien om skatterna, spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro.

Läs mer om boken här. Boken finns att köpa på bl a Adlibris.

Ny bok: ”Den nödvändiga vinsten”

den-nodvandiga-vinstenJag medverkar i en ny antologi från Timbro som förklarar varför vinst är ett friskhetstecken i alla verksamheter, hur privata aktiebolag uppstod och vilken funktion de fyller i en modern ekonomi, och att riskkapitalister i själva verket är exempel på precis vad Sverige behöver mer av – aktiva och engagerade ägare.

Läs mer här och boken kan beställas här.

IREF: Taxation in Europe – Yearbook 2013

20140115-174419.jpg

Taxation in Europe – Yearbook 2013, är en årsbok från den franska tankesmedjan IREF, The Institute for Research in Economic and Fiscal Issues. Boken beskriver aktuella skattefrågor och debatt i 28 Europeiska länder. För tredje gången skriver jag det svenska kapitlet. För svenska läsare bör noteras att texten är skriven vinter 2012/2013 och därför inte helt aktuell.

Läs boken i web-version här.