Smålandsposten: Uppför Växjö stadsmurar?

Det tycks råda politisk konsensus om att vi skall åka mindre bil, såväl i Växjö som i andra städer. Varför är det en felaktig målsättning? Smålandspostens ledarredaktion frågar mig om politiska prioriteringar och hur synen på bilen skiljer sig mellan beslutsfattare och medborgare.

 

Läs hela ledartexten här.