”Generationsväxling eller ägarskifte i ditt företag – så funkar det!”

Den 30 januari träffades ett 50 tal företagare i Jönköpings län för att resonera kring ägar- och generationsväxlingar. Vi lyssnade på  Anders Ydstedt – entreprenör, rådgivare, författare och uppskattad föredragshållare som har lång erfarenhet av ägar- och generationsskiften. Anders berättade om både den mentala och praktiska processen och vikten av att planera ett ägar- eller generationsskifte i god tid. Han gjorde det genom att lyfta 9+ punkter.

Läs mer här.