Sydsvenskan: Kommunalpolitik på Internet

Demokrati förutsätter information. Den ger medborgarna möjlighet att ta
ställning till olika frågor och påverka sina politiker.
Runt om i världen används den nya informationstekniken för att öka
medborgarnas inflytande. I Sverige har många kommuner kommit överens med

Datainspektionen om att lämna ut handlingar direkt på Internet. I Malmö har
socialdemokraterna däremot valt att vara restriktiva med information om vad
som beslutas av politikerna.

Nyligen kunde man läsa hur stadshuset i Malmö tar betalt av kommunens egna
bibliotek för offentliga kommunfullmäktigehandlingar. Givetvis bör de
tryckta handlingarna finnas fritt tillgängliga för Malmös invånare på
biblioteken.

Men kommunen borde gå längre än så. Malmö borde publicera alla offentliga
kommunala handlingar, protokoll och beslut på Internet.
Tyvärr har Malmös styrande politiker inte varit med och påverkat denna
utveckling för ökad öppenhet. Malmöbor och media kan inte ta del av
offentliga handlingar över nätet. Och på Malmös hemsida går det fortfarande
inte att få e-postadresser till de ledande kommunpolitikerna.
Som vice ordförande i Miljönämnden har jag irriterat mig över de volymer
papper vi tvingas hantera. Våren –96 föreslog jag därför att alla
handlingar skulle distribueras elektroniskt. Då skulle kommunen spara både
papper, porto och tid. Som exempel kan nämnas att bara miljönämndens handlingar idag kopieras till samtliga ledamöter, suppleanter, avdelningschefer, jurister, fackombud,
kommunalrådsavdelningen, fastighetskontoret, stadskontoret, stadsbibliotek,
stadsrevisionen, de politiska partierna m fl. Totalt handlar det om 55
uppsättningar med 50-100 sidor inför varje sammanträde. Med tio
sammanträden per år ger det ca 30-50 tusen kopior! Och detta bara för en
nämnd. Med modern informationsteknik går det att minska dessa
pappersvolymer rejält.

För oss fritidspolitiker skulle det bli enklare att arbeta: vi kunde lätt
gå tillbaka och söka i gamla handlingar mm. Dessutom kunde Malmöbor och
media enkelt ta del av handlingarna och lämna synpunkter direkt till oss
politiker.

Jag är övertygad om att detta skulle vara ett enormt lyft för
medborgarinflytandet. Givetvis skulle det gå att ta del av handlingar
direkt över Internet i hemmet eller från terminaler på bibliotek,
arbetsplatser mm.

Två år har gått sedan jag första gången jag skrev till kommunen. Malmös
socialdemokrater är uppenbart inte intresserade av att ge Malmöborna
tillgång till handlingar över nätet.
Jag har svårt att förstå detta, som andra kommuner redan kommit långt med.
När fler och fler har tillgång till Internet kommer kommunala handlingar på
nätet att ge lokalpolitiken en ny dimension.
Malmö socialdemokraters dyra försök med stadsdelsnämnder ger inte något
ökat medborgarinflytande. Ny teknik kan däremot ge alla Malmöbor insyn i
allt som händer i kommunen. Varför då bygga upp byråkratier i varje
stadsdel när invånarna kan nå information direkt, från hemmet eller
offentliga terminaler?

Anders Ydstedt (m)
v ordf Miljönämden