Dagens Industri: Svensk riskkapitalist inte dummare än amerikansk

Ekonomie dr Lena Ramfelt skriver den 10 september och menar att svenska riskkapital måste lära sig mer av Silicon Valley. En av lärdomarna av framgångarna i Silicon Valley är att riskkapitalet måste komma in tidigare i de nya företagen. Det är riskkapitalistens riksvillighet som skapar grogrunden för tillväxten. Svenska riskkapitalister är inte dummare än amerikanska.


Svenska riskkapitalister vet i motsats till de flesta politiker och organisationer att vi har ett ”apartheidsystem” med progressiv beskattning av investeringar i entreprenörsföretag. Här straffas de som satsar både kapital och kunskap för att hjälpa igång nya företag. Resultatet är att kapitalet satsas på passiva investeringar. Dessutom är reglerna så svårövergripliga att få företagare ens försöker utnyttja de begränsade möjligheter som finns att lindra beskattningen.

På senare tid har några politiker och organisationer uppmärksammat den svenska ”apartheidpolitiken”, straffbeskattningen av vinstuttag från s k fåmansägda bolag. Tyvärr finns det dock fortfarande politiker och organisationer som inte insett hela vidden av problemet. T ex presenterade Industriförbundet i somras ett förslag som vare sig innebar någon reell sänkning av beskattningen eller förenkling av reglerna. Det fördelaktigaste förslaget till förändring av de sk fåmansreglerna kommer från moderaterna. Moderaternas förslag är att efter det att ägaren tagit ut en ”normal” lön räknas resten av vinsten som inkomst av kapital. Detta är ett bra steg på vägen mot helt rättvisa regler för riskkapitalsatsningar.

Anders Ydstedt
entreprenör och ordförande i moderata företagarrådet
Södra och Västra Skåne