Kvällsposten: Moderna järnvägar behövs – inte bara nya tåg

Debattartikel i Kvällsposten 2000-06-29

Moderna järnvägar behövs – inte bara nya tåg

Moderna järnvägar behövs – inte bara nya tåg. Till helgen invigs äntligen resundsbron. Vägbanorna har i princip varit körbara sedan månader. Men för att klara av en invigning med både tåg- och biltrafik har vi fått vänta på tågen.


In i det sista har vi kunnat följa problemen med att få klart de speciella resundstågen. En anledning till svårigheterna är att tågen måste klara flera olika system eftersom Sverige inte uppdaterat till ett modernt tågsystem.

Ingen av oss har väl missat de stora satsningarna som gjordes för att anpassa alla datasystem för år 2000. I resundsregionen väntar vi nu på nya tåg som även skall klara både svensk och dansk strömförsörjning. Järnvägstrafiken i Sverige har till skillnad mot hela det övriga nationella elsystemet, behållit en föråldrad elteknik, som var modern vid förra seklets början. Vid annan elanvändning är det standard med frekvensen 50 Hz. Dock ej hos SJ/Banverket som framhärdar med att använda sig av 16 2/3 Hz. Danmark har redan ett modernt elnät för sin tågtrafik (50 Hz). De har naturligtvis inte haft något intresse att konvertera till en standard från förra sekelskiftet.

Inom EU pågår arbetet att harmonisera järnvägarna så att man skall kunna använda samma lok och vagnar över gränserna (se t ex preliminärt förslag till betänkande om driftskompabiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg KOM(1999) 0414 C5-0207/1999 1999/2165(COS)). Det är direkt osannolikt att en framtida EU skulle välja en standard från det förra seklets början. I väntan på en harmonisering av el- och andra tekniska system får vi i resundsregionen betala merkostnaden för tåg som klarar flera strömstyrkor, signalsystem mm.

Järnvägens problem att klara gränsövergångar är inget unikt problem för resundsregionen. Bristen på harmonisering av elstandard för järnvägen gäller för hela EU-området. Det finns för närvarande 7 utbredda nationella elstandarder för tågtrafik inom EU.

Men det är inte bara elsystemen som skiljer svensk och dansk järnväg.

Sverige har fortfarande vänstertrafik på järnvägen. I Danmark och på övriga kontinenten kör man på höger sida. SJ har dock ännu inte genomfört någon högertrafikreform motsvarande den som gjordes för vägtrafiken 1967. n så länge måste tågen byta sida i Malmö.

Skilda system som kräver lokbyten vid gränser kan vara ett skäl till att järnvägen tappat konkurrenskraft gentemot andra trafikslag under 1900-talet. Tänk om bilar och lastbilar inte skulle kunna tanka utomlands?

Med en standard för tåg skulle det också gå att producera den rullande materialen i större serier vilket ger lägre kostnader och därmed ökad konkurrenskraft för tågtrafiken.

Bristen på tekniska harmoniseringar av tågtrafiken skapar problem i alla gränsöverskridande regioner i Europa. Merkostnaden för Sveriges omoderna system belastar resundsregionens invånare. Och in väntan på de specialbyggda tågen får vi åka dieseltåg eller dieselbuss över bron. Detta är inte bra för miljön.

Anders Ydstedt (m)
v ordf miljönämnden
Malmö Stad