Jack Ryan vs Carl Hamilton

Jag skrev ett inlägg till webplatsen Amerikabrev.nu om likheter och skillnader mellan två litterära hjältar: Jan Guillous hjälte Carl Hamilton och Tom Clancys hjälte Jack Ryan.

Jack Ryan vs Carl Hamilton

I somras kopplade jag av med att läsa deckare som omväxling till facklitteratur och debattböcker. En bok var den amerikanske författaren Tom Clancys Red Rabbit från 2003. Boken handlar om hur hjälten Jack Ryan som ett av sina första uppdrag engagerar sig för att rädda påven från ett attentat.

Under läsningen kom jag på idéen att jämföra den åter bokaktuella Jan Guillous förra hjälte, agenten Carl Hamilton, och Tom Clancys hjälte, historikern Jack Ryan. Hamilton försöker skydda Sverige från olika hot medan Jack Ryan rycker ut för att rädda världen. Vart leder en jämförelse mellan den europeiske hjälten Hamiltons karriär och den amerikanske hjälten Ryans karriär?

Svaret är att en sådan jämförelse på många sätt väl speglar flera orsaker till den klyfta som tyvärr vidgas mellan Europa och USA i många frågor. Européer pratar medan amerikaner tar sig an och löser olika problem. Européer fördömer USAs agerande men saknar förmåga att själva agera.

Men, när svaga politiker i Europa väljer att kritisera amerikaner för att de har resurser och använder dem för att jaga terrorister går de för långt. Jag tillhör dem som är mycket bekymrade över av Europas situation.

Det är angeläget att vi bättre förstår skillnaderna i hur vi européer ser på olika frågor jämfört med hur amerikaner ser på dem och förstår varför det finns skillnade. Vi måste lära oss mer om varandra för att våga lära oss mer av varandra. Mest att vinna på detta har vi i Europa, även om europeiska politiker hela tiden försöker få oss att tro det motsatta, att det är europa som står för de rätta svaren på alla svåra frågor. Några exempel på europeiska problemområden där vi skulle kunna ta till oss mer från USA är konkurrens, tillväxt och integration.

I Tom Clancys bok, Red Rabbit, beskrivs hur den unga hjälten Jack Ryan försöker stoppa attentatet mot påven Johannes Paulus II 1982. Vid en första anblick är de två karaktärerna Ryan och Hamilton mycket lika. Böckernas karaktär är sådan att de flesta som läser Tom Clancy säkert också läst en del av Guillou. Hjältarna löser olika problem, ofta med en kombination av kunskap och våld. Problemen är stora och har alltid på något sätt en politisk dimension.

Likheterna är fler. Både Ryan och Hamilton är statligt anställda. Ryan arbetar för amerikanska marinen som marinhistoriker. Hamilton arbetar för en mycket hemlig del av den svenska försvarsmakten. Enheten är för övrigt så hemlig att många svenska läsare undrar om denna enhet finns i verkligheten! Både Ryan och Hamilton har båda skaffat sig ekonomisk handlingsfrihet innan de tog statlig anställning. Hamilton gjorde goda aktieaffärer under 80-talet vilket nu tillåter honom att leva med en helt annan standard än vad bara den statliga lönen skulle tillåta. Detta framgår ofta och tydligt när hans val av viner, bilar och bostad jämförs med hans kolleger i böckerna.

Den unge Ryan arbetade som börsmäklare och även han gjorde ett antal goda aktieklipp under 80-talet. Han har därefter kunnat koncentrera sig på sitt stora intresse, att skriva om och undervisa i marinhistoria. Ni som läst Guillous och Clancys böcker kan säkert fylla på listan med fler exempel på likheter. För på ytan är de otroligt lika.

Men det finns saker som skiljer européer från amerikaner och även ickeexisterande bokhjältar kan vara bra exempel på detta.

Hamilton är ?född med silversked i mun?. Kanske inte direkt när man ser det från en ekonomisk synvinkel, men Hamilton vet hur man för sig i alla sammanhang. Det gäller inte bara att välja rätt vin, musik eller konst för varje sammanhang. Den livsviktiga kompetens som Hamilton fötts med är kunskapen om skillnaderna i svensk politik mellan vad som sägs och vad som verkligen gäller. Särskilt avgörande och stor har dessa skillnader varit i utrikespolitisken. Att kunna tolka att politikerna menar något helt annat än vad de säger. I den svenska säkerhetspolitiken har ofta det motsatta gällt mot det som sagts offentligt. Skillnaderna mellan Sveriges neutralitetspolitik och realpolitiska förhållande till NATO, samarbeten med andra länders säkerhetstjänster mm var frågor som man inte kunde läsa sig till under det kalla kriget men som Hamilton socialiserats in i och behärskar till fulländning i böckerna. Det är inte Hamiltons kunskaper i att slåss och hantera vapen utan fingertoppskänslan för skillnaderna mellan det politiskt sagda och realpolitiken som får honom att kunna lösa komplicerade politiska problem.

Amerikansk politik har inte haft detta komplicerade förhållande till verkligheten. De politiska riktlinjerna har varit tydligare. Ryan kommer från tämligen små omständigheter, hans pappa var polis i Boston. Ryan har skaffat sig sin kompetens genom egna studier och har aldrig behövt sätta sig in i skillnader mellan landets realpolitik och vad som sägs av politikerna. Det finns en större transparens i den amerikanska politiken. Vill man t ex studera de svenska politiska relationerna till USA under 50- och 60-talet måste man gå till Library of Congress eftersom detta fortfarande är hemligstämplat i Sverige.

Ryan och Hamilton är exempel på skillnader mellan USA och Europa som man inte ser på ytan. I det svenska samhället hade Ryan varit tvungen att antingen födas in i rätt familj eller göra en omfattande och framgångsrik karriär i det politiska systemet för att överhuvudtaget kunna agera. Ryan har med hård egen insats gjort en karriär där han gång på gång gör skillnad för sitt lands framtid. I Europa hade samma karriär inte varit möjlig om han inte fötts in i rätt familjer, nätverk eller politiska ungdomsförbund. Arbetarhjälten Ryan mot den politiskt skolade överklasshjälten Hamilton. De tysta kunskaperna ställs mot konkurrens på arbetsmarknaden. Själv är jag beredd att satsa en rejäl slant på att Tom Clancys hjälte skulle överträffa Jan Guillous om de möttes på riktigt. Oavsett vem man håller på kan man i alla fall konstatera att USA är lockande för många Europér. I den sista Hamiltonboken flyttar t o m Guillous hjälte till Kalifornien.

Anders Ydstedt
anders@ydstedt.com