Svenska Dagbladet: Danmark visar Sverige vägen

Danmark har nu ett helt år tillämpat 130 km/tim som högsta hastighet på vissa motorvägar. Bland annat har antalet olyckor minskat. Exemplet visar att det går att införa 130 på de bästa motorvägarna och uppnå ökad trafiksäkerhet, anser Christer Zetterberg, Mikael Gripenstedt och Anders Ydstedt från Kungl Automobil Klubben, KAK.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladet Brännpunkt den 30 april