DI debatt: Ägarledda företag har bäst framgång

Advokat Mats Lagerqvist skriver apropå skandalen i HQ Bank att det är på gränsen till löjligt att förvaltarens prestation skulle vara kopplad till vem som äger kapitalet ( DI Debatt 8/9). Påståendet är anmärkningsvärt.

Forskningen visar tydligt att ägande spelar roll. En vetenskaplig studie av Marianne Bitler med flera har visar att ägarledda företag har en mer engagerad ledning än företag där ägandet är spritt. De ägarledda företagen tenderar också att klara sig bättre.

Statistiska centralbyråns nya bok ”Vad utmärker en framgångsrik entreprenör?” studerar företagare som startade verksamhet 2002 och överlevde till 2005. Utmärkande var att de själva finansierade sitt startkapital.

Hela 86 procent av företagen startades med egna medel.

Entreprenörskap är starkt kopplat till att en eller några personer äger och utvecklar ett företag. Framgångs rika företag uppstår och växer sällan utan just tydlig ägarkontroll.

En studie av forskaren Rafael La Porta med flera har funnit att världens största företag tenderar att ägas och styras av enskilda ägare. Forskarna Anderson och Reeb har i en studie funnit de att de familjeägda företagen på S& P: s 500-lista i 20 år har presterat bättre än icke familjeägda.

I moderna storföretag, där ägandet har spridits mellan ett stort antal aktieägare, har mekanismer vuxit fram som möjliggör stark ägarkontroll.

I framtiden kommer fler av de entreprenöriella företagen att ha vuxit fram med exempelvis hedgefonder i ryggen.

Men det betyder inte att det skulle vara ”på gränsen till löjligt” att förvaltarens prestation har betydelse.

För några årtionden sedan betalade enskilda svenska företagare, som startade företag med egna medel, en reell marginalskatt på mer än 100 procent. Statliga pensionsfonder å andra sidan var skattebefriade men kunde göra avdrag.

När det statliga kapitalet på detta vis trängde ut det privata fick det enorma konsekvenser för samhällsekonomin.

Framväxten av nya storföretag avstannade under lång tid.

Efter konstruktiva skattereformer som öppnade för privata ägare har entreprenörskapet åter börjat ta fart.

Ägandet är oerhört viktigt för utvecklingen.

Det är synd att svenska ägare trängs undan av utländska ägare som betalar lägre ägarskatter.

Det är också bekymmersamt att staten styr över så stor del av det svenska ägandet. Historien och forskningen visar att näringslivets prestation är tydligt kopplad till vem som äger kapitalet.

Nima Sanandaji vd, tankesmedjan Captus
Anders Ydstedt partner, Captus