Kvällsposten: Jan-Olof Bengtsson: Att äga är att vårda

I den nyutkomna boken ”Kapitalism utan kapitalister?” (Captus), har de båda författarna Anders Ydstedt och Nima Sanandaji försökt beskriva ägarpolitikens roll för samhällsutvecklingen. I samhällen som själva säger sig ha ett ”gemensamt” ägande betyder det i klartext att ägandet står under politisk kontroll. Och skapar ett system där alla på pappert visserligen tar ansvar men där verkligheten visar att ingen gör det.

Läs mer i Kvällsposten här