Svensk Tidskrift: Kommunpolitikernas Big Five

Vad är det som driver kommuner att satsa på dyra, riskabla och spektakulära projekt? På samma sätt som det finns en Big Five för jägare och safariturister, så verkar det finnas en Big Five för kommunalpolitiker.

Läs mer här.