DI: Sveriges slopade arvsskatt borde vara en förebild

Tobias Wikström skriver i en ledare i Dagens Industri skriver om Amanda Wollstads och min bok Sörjda av ingen – saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter:

”Arvsskatt beskrivs ofta som en rimlig skatt. Ibland till och med som högsta rättvisa. Den tidigare finansministern Erik Åsbrink sa för några år sedan att det är den sista skatten som nattväktarstaten avskaffar. Men bilden av att Sverige är unikt med sitt avskaffande av arvsskatten stämmer inte. Anders Ydstedt och Amanda Wollstad visar i en ny bok att det är många länder som inte har arvsskatt och andra länder har höga fribelopp. Runt om i världen uppmärksammas arvsskattens förödande effekter för arvsskiften i familjeföretag. I USA är det mindre vanligt med riktigt stora familjeföretag just på grund av arvsskatten.”

Läs ledaren här.