Marknadsliberalism – alltid lika aktuellt att läsa om!

1921 publicerades boken Gammal och ny ekonomisk liberalism på Norstedts förlag av professor Eli F Heckscher. Det brukar sägas att Svensk Tidskrift grundades 1911 av liberalen Heckscher och den konservative Gösta Bagge. Men mer korrekt är att både Bagge och Heckscher var konservativa när tidskriften grundades, enligt den tidens sätt att se. Det var först med Gammal och ny ekonomisk liberalism som Heckscher kom ut som ekonomisk liberal. Nyupplagan innehåller ett efterord av Heckscherkännaren professor Benny Carlson som beskriver hur skriften togs emot av samtiden och hur Heckscher svarade på detta och ett förord av Anders Ydstedt. Läs mer här.