Replik: När stora samhällsvärden står på spel gäller det att dra rätt slutsatser

Det gäller alltså att dra rätt slutsatser när man bedömer förslagen i utredningen Fjärrvärme i konkurrens. Stora samhällsvärden måste säkras och det görs inte genom att bevara ett otidsenligt monopol. Industrigruppen Återvunnen Energi vill att fjärrvärmen utvecklas parallellt med att vi tar till vara all den restvärme från industrin som finns. Det borde vara ett gemensamt samhällsintresse och lösningen finns i utredningens grundförslag med ett generellt tredjepartstillträde, som säkras i en ny fjärrvärmelag, till fjärrvärmenäten utan undantag.

Läs mer på second-opinion.se