Svensk Tidskrift: Minns Kraftbyggarna

Daniel Suhonen vill flytta Sverige vänsterut och tillbaka i tiden. Till en tid med stora statliga bolag och få, om några, privata entreprenörer. I veckan föreslog han att det åter borde skapas ett statligt byggbolag. Jag är inte säker på om alla idag kommer ihåg Kraftbyggarna, skriver Anders Ydstedt.

Läs texten här.

GP: Lyssna till bensinupproret – bilen är effektiv

Det är inte konstigt att Bensinupproret 2.0 är på god väg att samla en miljon människor på Facebook. Svenskarna behöver sina bilar och bränslepriserna är höga i Sverige, det är ingen åsikt, utan ett faktum. Nya avgifter och förbud är vad Sveriges bilister fått vänja sig vid. Till slut kommer en reaktion, skriver Anders Ydstedt, KAK, i GP.

Läs artikeln här.

Svensk Tidskrift: Varför gynna iblandel när vi behöver mer el och säkrare elleveranser?

Äntligen har den senaste energiöverenskommelsen ifrågasatts. Det är inte en dag för tidigt som Moderaterna nu drar igång en diskussion, även om de redan hunnit trycka på pausknappen. Det finns ingen anledning att gynna ”iblandel” när stabil elförsörjning är grunden för fortsatt tillväxt, skriver Anders Ydstedt.

Läs hela texten i Svensk Tidskrift.

Svensk Tidskrift: Där värdet skapas

I sin nya bok ”Making and Taking in the Global Economy – The Value of Everything” (Hachette Book Group 2018) ifrågasätter Mariana Mazzucatos synen på värdeskapande och hela prismekanismen i en marknadsekonomi. Hon gör detta genom att problematisera vad som egentligen skapar värde, och går pedagogiskt igenom prissättningsteori från Adam Smith och framåt. Slutsatserna lämnar dock en del i övrig att önska, skriver jag i Svensk Tidskrift.

Läs artikeln här.

Svensk Tidskrift: Ett alternativ till det innovationsindustriella komplexet

Professor Nils Karlson på Ratio har tillsammans med sina professorskolleger Christian Sandström och Karl Wennberg sammanställt kunskapsläget när det gäller politik som verkligen kan främja innovationer – och vilka insatser som är slöseri med skattepengar och kompetens som går till spillo. Anders Ydstedt har läst Innovation för tillväxt (Ratio 2018).

Läs mer här.

Svensk Tidskrift: Unik inblick i svensk utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget

Nu har ännu en del i professor Bo J. Theutenbergs serie Dagbok från UD släppts. Det handlar om band fyra som omfattar åren 1981-1985. Theutenberg var folkrättssakkunnig på UD och folkrättslig rådgivare åt ÖB. Theutenberg hade därmed en unik inblick i svensk utrikes- och säkerhetspolitik under det kalla kriget.

Läs texten i Svensk Tidskrift.

Values4Europe: Don’t give The EU Commission more power to introduce new taxes

When most of us where occupied preparing to celebrate Christmas the European Commission launched a web questionnaire on the initiative to move to a qualified majority voting on tax issues. This has been done without almost no media coverage. On january 15 the Commission will present the consultation. It is important for friends of liberty and lower taxes to react against this initiative.

Read my piece on Values4Europe here.

Svensk Tidskrift: Dubbla klimatutsläpp med planekonomi

Inför FNs klimatmöte i Katowice i Polen har röster höjts för att avveckla demokratin och införa global planekonomi för att rädda klimatet. Många har med rätta varnat för att med klimatskäl smyga in diktatur bakvägen. Anders Ydstedt har nu letat fram miljödata som jämför planekonomier med marknadsekonomier och miljön är ytterligare ett starkt skäl att inte införa planekonomi. Läs hela artikeln här.

Sydsvenskan: Bilen behövs. För nytta och nöje.

Att få resa fritt inom Sverige var förr ingen självklarhet. Den som tillhörde adeln, kyrkan eller hade tillstånd att bedriva handel kunde få resa, men den som före 1860 ertappades med att resa utan inrikes respass kunde dömas för lösdriveri och sättas på fästning. Uppgiften finns med i Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid (Svensk Tidskrift), en debattbok av Kalle Bäck och Anders Ydstedt, båda knutna till expertrådet vid KAK, Kungliga automobilklubben.
Läs Sydsvenskans huvudledare här.

GP: Lyssna på er befolkning och planera trafiken bättre

En stor majoritet av Göteborgsregionens invånare anser att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt inför den växande bilismens behov, skriver Thomas Lindskog och jag i GP. Läs hela artikeln här.

VD för Västtrafik replikerade på vår artikel Dags att sätta människan före bilen och här är vår slutreplik ”Bilen ger göteborgarna frihet och flexibilitet” som publicerades den 24 oktober.