DN debatt: Smart bilkörning kan spara 1 miljard liter bensin

Publicerad (ngt förkortad) i Dagens Nyheter 970914 

Det finns många enkla sätt för bilägarna att minska bränsleförbrukningen, som vanligt folk inte är medvetna om. Miljömedveten körteknik kan spara både miljö och pengar. Utan att blanda oss i konflikten mellan svensk bilindustri och Vägverket vill vi från KAK peka på hur landets bilägare kan sänka sina kostnader redan idag. Att byta till ny miljövänligare och snålare bil är tyvärr alltför dyrt för de flesta svenskar. Därför är det viktigt att tänka igenom hur man kör och underhåller sin bil på ett miljövänligt sätt. 

De miljökrav som företag nu ställer på sina anställdas resor och fordon är naturligtvis alldeles utmärkta.  Men miljömedvetna företag borde också vidareutbilda sina anställda i att köra miljövänligt med sin egen vanliga bil. Detta förekommer redan idag inom åkeribranschen, där yrkesförare genom utbildning lyckas sänka sin bränsleförbrukning med kanske 15 % och motsvarande  slitage på fordonen. Vanliga bilförare kan nå lika långt genom att följa ett antal enkla principer. De förslag vi lämnar här ger tillsammans en bränslebesparing med ungefär en femtedel och därmed minskade koldioxidutsläpp i den befintliga bilparken. En tränad bilist kan både spara miljö och bränsle utan att förlora i total restid. Ett miljövänligt körsätt är dessutom mera trafiksäkert och sliter mindre på bilen. 

Den miljömedvetne och sparsamme bilisten börjar redan vid valet av bil. Välj rätt storlek på bil efter behov. Det är bättre att välja en något mindre bil med dragkrok än att alltid köra runt med en för stor bil. Större bil för enstaka resor går det bra att hyra. Tänk också på att moderna mindre bilar har god säkerhet och att de oftast är säkrare än gamla större bilar. 

Luftkonditioneringen i bilen är bekväm men den drar mycket bränsle. Välj därför en ljus bil med ljus klädsel och stor takyta. Då behöver inte luftkonditioneringen användas så ofta. 

Anpassa motorvalet efter de faktiska behoven. En svag och billigare motor är inte alltid snålare och renare än en större och mera avancerad. Välj en motor som har bra vridmoment på låga varv, som är flexibel och klar för alternativa bränslen som t ex RME eller naturgas. Välj lättrullande miljövänliga smala däck. De minskar rullmotståndet med ca 5% jämfört med breda däck. 

Använd elektrisk motorvärmare även när det är upp till +10 grader. Rätt använd minskar bränsleförbrukningen med 0,1 l per start men tänk på att använda tidur eller termostat för att inte slösa med el. 

Inför längre resor lönar det sig att planera väl. En bra och aktuell kartbok sparar in både tid och pengar och kan ge nya upplevelser. Att köra vilse kostar både tid och bensin. Sju mils felkörning kostar lika mycket som en KAK atlas. Tanka bilen i förväg inför längre resor. Då sparar man tid och kan välja det billigaste tankstället. 

Kontrollera lufttryck och olja. Välj högre luftryck i däcken inför långresa och vid hög last. De flesta fabriker rekommenderar 2,3-2,5 kg tryck vid långresa. För lågt lufttryck är både trafikfarligt och ökar bränsle-förbrukningen. Var annan bil i trafik körs tyvärr med för lågt lufttryck. Använd gärna syntetolja och byt olja regelbundet även i växellåda och kardan. 

Undvik onödig last och spänn alltid fast lasten väl. Det är inte bara i kombibilar man bör spänna fast lasten. 

Slopa dubbdäcken och satsa på friktionsdäck. Byt till sommardäck så fort det går eller varför inte skaffa snökedjor och behåll sommardäcken året runt. Dubbdäck kan öka bränsleförbrukningen med 10 %. 

Ta med kaffe eller något annat att dricka. Förbered för regelbundna stopp. Utnyttja gärna rastplatser i naturen som är både billiga och utan köer. 

Väl ute på vägen är det viktigt med god framförhållning. Håll avståndet och undvik kraftiga inbromsningar. Tänk på att varje inbromsning drar bränsle när man skall ta igen farten. Jämn hastighet spar inte bara bränsle utan minskar även utsläpp av kväveoxider och kolväten. Bilmotorer är konstruerade för att köras på högsta växel. Bränsleförbrukningen beror ju på antalet explosioner i motorn per km. I stadstrafik bör körningen anpassas efter trafiksignalernas ”grön våg”. 

Tanka upp efter resan och se hur mycket det gått åt. Jämför med förra gången samma sträcka kördes. �kad kunskap och medvetenhet om bränsleförbrukningen är en förutsättning för miljövänligare körning. Spara bensinkvitton eller använd kontokort som ger samlade fakturor. För en bilist som följer våra råd och som inte följt något av dem tidigare är potentialen cirka  20 procent lägre bränsleförbrukning och därmed minskad miljöbelastning. 

Till de politiker som just nu har många synpunkter på bilval och bränslen vill vi peka på två viktiga hinder för att sänkta koldioxidutsläpp i Sverige: 

En modern bil med direktinsprutad diesel kan vara ett bra miljöval. De drar bara runt en halv liter per mil trots att de är i samma storleksklass som en Volvo eller Saab. Utan modifikation kan de köras på biologiska bränslen som t ex raps. De här bilarna kunde idag ha haft en marknads-andel på 40 procent men p g a den straffbeskattning av personbilar med låga koldioxidutsläpp, som infördes av den förra regeringen är andelen mindre än tio procent. är ligger Sverige efter andra EU-länder. 

En VW Golf TDI med låga koldioxidutsläpp betalar idag fyra gånger högre fordonsskatt än en 15 tons buss. Motsvarande bensinmotorbil med 30% högre koldioxidutsläpp är skatten endast en fjärdedel. I praktiken leder beskattningen till att den som väljer en bränslesnål bil måste köra fler km årligen för att tjäna in den högre skatten. Detta är mot gängse principer för ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. 

Våra trafiksystem måste bättre anpassas för miljövänlig bilkörning. Om politikerna menar allvar med ambitionen att minska bränsleförbrukning och utsläpp borde de arbeta för färre stopp och jämnare trafikflöden. För alla resenärer är det den totala restiden som räknas. Det viktigare med en jämn hastighet än många stopp och snabba accelerationer. Skulle trafiken utformas för bättre flyt skulle efterfrågan på accelarationssnabba och motorstarka bilar minska. 

Vägverket och andra miljöengagerade borde driva på utvecklingen mot snålare bilar och sätta fokus på miljövänligt körsätt. Inom motorsporten finns kunskaper om både körteknik och motorutveckling. Vi anser att satsningar på nya former av motortävlingar där bränsleekonomi ett av de centrala  tävlingsmomenten skulle öka allmänhetens intresse för frågan. 

Om alla samarbetade för att köra miljöanpassat och om myndigheterna skapade flyt i trafiken, skulle vi dag kunna minska bränsleförbrukningen med 1 miljard liter per år. Detta motsvarar ett koldioxidutsläpp på 2,4 miljoner ton och en förbättring av handelsbalansen med en 1,5 miljarder kronor. Om regeringen anser att växthuseffekten är en viktig fråga borde det föranleda informationsinsatser som för hägertrafikomläggningen. Konsumentverket informerar om hur man kan spara bränsle men de har uppenbarligen för små resurser. Man kan därför fråga sig om det är omsorg om årliga skatteintäkter på 6 miljarder som är större än omsorgen om miljön. 

Reine Wisell, ordf KAK motorsport, utbildare i säker och miljöanpassad körteknik 
Anders Ydstedt, ledamot KAK expertråd, konsult i miljöstrategifrågor