Norrbottens Kuriren: Låt entreprenörer och pengar hitta tillbaka till Sverige

Johan Fall och jag skriver i Norrbottens Kuriren, Mariestads Tidning, Västervikstidningen m fl  i juli 2004.


Låt entreprenörer och pengar hitta tillbaka till Sverige

Över sommaren är det många utlandssvenskar som kommer hem. Tyvärr stannar de flesta bara över semestern och deras bidrag till den svenska ekonomin är begränsat. Men med ett beslut i höstens budget att avskaffa förmögenhetsskatten skulle vi kunna hälsa många utlandssvenskar och deras pengar välkomna tillbaka till Sverige.

Förmögenhetsskatten gör att svenskt kapital och många framgångsrika svenskar söker sig utomlands. Enligt Veckans affärer har de tio rikaste svenskarna tillsammans 700 miljarder kronor. Av dessa tillhör 570 miljarder utflyttade svenskar. Till detta ska läggas det kapital som andra utflyttade svenskar tagit med sig. Utöver det har svenskar stoppat undan mer än 600 miljarder illegalt i utlandet, enligt Skatteverket och färska siffror från SCB. Sammantaget handlar det om långt över 1000 miljarder kronor som sökt sig utomlands.

Pengar och framgångsrika entreprenörer behövs i Sverige. Vi kan konstatera att det inte bara är svårt för befintliga företag att finna riskkapital utan det kanske största problemet är att det saknas kapital att förverkliga alla goda idéer som kommer fram i Sverige. Dessvärre är kapitalbristen också en av flera förklaringar till att Sverige placerar sig i bottenskiktet på de flesta internationella jämförelser av entreprenörskap och nyföretagande. Exempelvis hamnade vi rejält under snittet, på 23 plats av 31 länder, i den senaste utgåvan av välrenommerade Global Entrepreneurship Monitor.

Häromveckan presenterade regeringens förhandlingsman Claes de Neergaard ett förslag om .marknadskompletterande kapital.. Men det skulle bara bli ett lamt försök att åtgärda symtomen (kapitalbrist) med statliga särlösningar. I stället borde ägna mer kraft åt att åtgärda roten till det onda . de dåliga villkoren för riskkapitalinvesterare att verka i Sverige.

Näringsminister Pagrotsky säger i sin kommentar till de Neergaard att . Att öka tillgången på riskkapital i tidiga skeden är viktigt för att få fler nya företag.. Vad vore väl då mer naturligt än att skapa bättre villkor för riktiga riskkapitalinvesterare, så att en del av alla de miljarder som sökt sig bort från Sverige lockas tillbaka?

För att få ett ordentligt lyft behövs det en fungerande riskkapitalmarknad med många privata aktörer. Statliga insatser kan aldrig fylla den funktion som en privatperson med både pengar och eget engagemang hjälper fram en ny ide till ett framgångsrikt företag. Förslaget om .marknadskompletterande kapital. kan aldrig få lika starka positiva effekter som riktiga riskkapitalinvesterare.

I våras gjorde Svenskt Näringsliv och föreningen Svenskar i världen en undersökning om utlandssvenskars syn på bl a skattefrågor. Hela 42 procent av de tillfrågade utlandssvenskarna uppgav att ett avskaffande av förmögenhetsskatten skulle göra dem mer benägna att flytta tillbaka till Sverige. När Italien förbättrade sina skatteregler kombinerat med en amnesti hittade 700 miljarder kronor sig tillbaka till landet.

I den svenska debatten talas det om att de nya EU-länderna satsar på lägre skatter. Men när det gäller förmögenhetsskatten så är det snarare så att det är unikt att ha skatten kvar. Bland OECD:s 30 medlemsländer har 22 avskaffat skatten, eller aldrig haft den. I Sverige har tongångarna tyvärr varit motsatta. Egendomsskattekommittén föreslog i sitt delbetänkande som nu är ute på remiss att förmögenhetsskatten ska finnas kvar och att den ska breddas till att även omfatta alla marknadsnoterade företag. O-listan, Aktietorget m fl listor har varit en väg att finna riskkapital för nya affärsidéer och expansion av befintliga företag. Nu hotas denna väg till nya företag och fler jobb. Förslagen från Egendomsskattekommittén gör det ännu svårare att finna riskkapital.

Men Sverige har en tradition av många framgångsrika entreprenörer. Varför inte bygga vidare på denna och undanröja hinder och locka tillbaka utflyttade svenskar? Utlandssvenskarna och deras pengar skulle kunna göra stor nytta som riskkapital och stöd för nya företag och därmed nya jobb i Sverige.

Johan Fall
Anders Ydstedt
Svenskt Näringsliv