SR P1 OBS: Extraterritoriell beskattning

Ska medborgarskapet höra samman med landet där du är född, eller landet där du bor? Ska nationen skiljas ut från staten? Det är ideologiska frågor. Anders Ydstedt konstaterar att det inte bara är nationalstaten utan också EU som sådant, som försöker hålla kvar sina medborgare: en utveckling som han menar EU förlorar på.

Lyssna på inslaget här

Läs inslaget här