NEO-bloggen: Biltullar på Arlanda – en omoderna syn på mobilitet

I Dagens Nyheter kan man läsa [2010-04-10] att ledningen för Arlanda flygplats vill begränsa mobiliteten för att sina kunder. Arlanda vill införa en biltull på 100 kr för de kunder som kör bil till och från flygplatsen. Den egna personalen, som sannolikt har fler resor till och från flygplatsen ska dock komma undan med 40 kr per dag. Lastbilar och s k miljöbilar ska slippa tullavgift.

I Dagens Nyheter kan man läsa [2010-04-10] att ledningen för Arlanda flygplats vill begränsa mobiliteten för att sina kunder. Arlanda vill införa en biltull på 100 kr för de kunder som kör bil till och från flygplatsen. Den egna personalen, som sannolikt har fler resor till och från flygplatsen ska dock komma undan med 40 kr per dag. Lastbilar och s k miljöbilar ska slippa tullavgift.

Arlandas ledning ser begränsning av trafiken med privatbilar till och från Arlanda som det främsta vapnet mot de utsläpp som flygplatsen ger upphov till. Får Arlandaledningen som den vill kan det bli biltullar på Arlanda redan 2012.

Tanken att begränsa ett trafikslag för att slå vakt om det egna är inte ny. Tvärtom är den både gammal och omodern. Vi behöver och efterfrågar allt mer mobilitet och möjligheten att kombinera trafikslag för att maximera mobiliteten är något vi ska eftersträva. Möjligheten att ta sig till och från flygplatsen ökar resandeunderlaget. Dessutom har Arlanda intressanta möjligheter att utvecklas till en plats där man byter mellan fler trafikslag än bara till och från flyg. Exempelvis skulle många kunna ta bilen till Arlanda för att fortsätta med tåg inom Stockholmsområdet. Själv har jag t ex testat att åka buss till Arlanda från �rebro för att sedan kunna åka taxi och Arlandaexpress till och från Stockholm. Tänker man bara på det egna trafikslaget, vilket Arlandas ledning verkar göra, missar man chansen att utveckla Arlanda till en knutpunkt för många trafikslag. Risken är att Arlanda till slut blir en lika död flygplats hela veckan som den är en lördag eftermiddag, när detta skrivs (fem inrikesavgångar på hela eftermiddagen enligt arlanda.se).

Det stora tankefelet som Arlanda gör är att inte ta tag i de egna utmaningarna och slår vakt om det egna trafikslagets existensberättigande. Flyget står nu inför fantastiska möjligheter när det gäller att minska utsläppen med hjälp av nya bränslen. Syntetiska flygbränslen baserade på bioråvara testas redan med gott resultat och eftersom antalet �tankställen� för flyg inte är så stort kan nya bränslen introduceras väsentligt snabbare inom flyget än för t ex vägtrafiken. Detta borde Arlanda fokusera på istället för att begränsa tillgängligheten för kunderna.

Ett annat tankefel är att just privatbilar skulle ge högre utsläpp än t ex taxi. Den nyttiga beläggningsgraden i en privatbil är alltid högre än i en taxi om det inte är så att den körs av en privatchaufför. Det senare är ganska ovanligt.

Läs om förslaget på Dagens Nyheters hemsida