SvD Brännpunkt: Bilresor ska inte styras politiskt

Fri rörlighet är en förutsättning för frihet och demokrati. Därför borde bildebatten handla om hur vi får bort störningar, inte om att begränsa resandet i sig. Det är också fel att ställa olika transportslag mot varandra, skriver Maria Rankka och Anders Ydstedt.

Läs mer på SvD Brännpunkt.