Svensk Tidskrift: Modiga skattereformer

Att svenska statens finanser är goda är välkänt. Men de svenska hushållens ekonomi är inte lika god som statens. De är istället högt belånade. Det är dags för en skattereform för sundare balansräkningar i hushållen, skriver jag i Svensk Tidskrift.

Läs artikeln här.