Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden (antologi från Svensk Tidskrift 2013)

Jag har skrivit inledningen till Svensk Tidskrifts nya debattbok, Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden

.bild

Boken kan beställas här.