Svensk Tidskrift: Varför gör inte fler som Warren Buffett?

j5547I denna recension av ”Strong Managers Weak Owners – The Polical Roots of American Corporate Finance” ges ett svar på varför inte fler gör på samma sätt som Warren Buffett.

Läs recensionen här.