Svensk Tidskrift: Stort intresse för utställning om RAF

raf_nhb_stor

I Berlin pågår fram till slutet av april en utställning om Röda armé-fraktionen. Den ger en bild av hur Västtyskland såg på RAF då det begav sig. Men i dag vet vi sådant som var okänt för de flesta då. Läs min text om utställningen här.