Fastighetstidningen: Vi kommer att fortsätta gilla bilen även i framtiden

Anders_ydstedtI Fastighetstidningen förutspår stadsplaneraren och forskaren Alexander Ståhle att framtidens stad är bilfri och att det är fastighetsmarknaden som kommer att vara den starkaste drivkraften. Läs  Ståhles text här.

Jag hävdar att prognosen är fel och att fastighetsägare inte skulle vinna på en sådan utveckling. Läs min replik här.