UNT: Bilismens framtid är ljus

Trafikplaneringen i Uppsala måste utgå från sina verkliga förutsättningar, skriver Kalle Bäck från Kungliga Automobil Klubben (KAK) och jag i Upsala Nya Tidning. Vi efterlyser en konstruktiv diskussion kring infrastrukturplanering bör fokusera på att hitta smarta lösningar för alla trafikslag.

Läs hela artikeln här.