Nerikes Allehanda: Framtidens arbetsmarknad kräver ett ökat resande

NAFramtidens arbetsmarknad kommer säkerligen att ställa ännu större krav på resande och flexibilitet. Det är en nödvändighet om Sverige ska kunna fortsätta att vara ett utvecklat välfärdsland.
Många kommuner i Sverige tycks dock ha en annan uppfattning om verkligheten. KAK har frågat Örebro kommun om vad man gör för att möta den växande bilismen. Svaret blev att man inte alls planerar att minska behovet av att bilen ska vara i fokus. Mobilitet och resande är inget mål i sig och målet är att man ska kunna nå ”allt” till fots. Ett mycket märkligt uttalande då moderna städer bygger på mobilitet och resande, till skillnad från äldre tiders städer som präglades av gångtrafik. Det ligger en stor risk i att planeringen inte tar hänsyn till den faktiska verkligheten och ställer trafikslag mot varandra. Ett bryskt uppvaknande för politiker och makthavare kommer troligen att bli fallet och processen dit kan bli svår och kostsam, skriver Kalle Bäck från KAK och jag i Nerikes Allehand. Läs hela texten här.