Norrköpings Tidningar: Planera för bilism

En konstruktiv diskussion kring infrastrukturplanering bör fokusera på att hitta smarta lösningar för alla trafikslag. Infrastrukturen i Sverige måste byggas ut så att människors mobilitet kan utvecklas och inte avvecklas. Skriver i Norrköpings Tidningar tillsammans med Kalle Bäck från KAK. Läs hela texten här.