Svensk Tidskrift: Låt inte Reepalu göra med Sverige vad han gjort med Malmö

Skriver om hur Reepalu stoppade privata aktörer på välfärdsområdet under sin tid som KSO i Malmö. Han får inte ges chansen att göra med Sverige som han gjorde i Malmö.

Läs hela texten här.