Svensk Tidskrift: Sätt P för pensionssocialismen

Att beivra fusk med våra pensionssystem är naturligtvis lovvärt, men de borgerliga partierna bör vara på sin vakt – pensionerna får inte användas för fondsocialism. Skriver en varnande text om detta i Svensk Tidskrift som kan läsas här.