Svensk Tidskrift: Större men slutnare

Trenden har varit tydlig länge. Almedalen har växt med fler deltagare och många mer specialiserade möten. Fler har tagit chansen att ta sina frågor till Almedalen. Paradoxalt nog gör det dem också smalare, konstaterar Anders Ydstedt.

Läs hela artikeln här.