SvD: Ge gymnasieelever utbildning i körkortsteori

Redan i skolan borde initiativ tas för att höja trafikkunskaperna. Det krävs att tydliga kunskapskrav införs i skolans läroplaner. Målet ska vara att unga ges kunskaper i princip motsvarande teoriutbildning för körkort efter avslutad gymnasieutbildning, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas, KAK, i en replik.

Läs hela artikeln här.