Svensk Tidskrift: Behöver Tyskland en borgerlig revolution?

Tyskland står fortfarande utan regering och intensiva förhandlingar om en ny storkoalition pågår. Samtidigt växer oron för att eftergifterna vänsterut ska bli för stora. Anders Ydstedt funderar på om Tyskland behöver en borgerlig revolution. Läs ledartexten här.