NWT: Släpp fram biltillväxten i Sverige

Ersätt också den önskestyrda trafikplaneringen med prognosstyrning. Myndigheter och beslutsfattare har ett ansvar att möta verkliga behov och anpassa sig till människors resmönster, inte tvärtom, skriver Anders Ydstedt och Kalle Bäck i NWT.

Läs hela texten här.