Svensk Tidskrift: Dags att fira det privata ägandet

I veckan är det 35 år sedan den stora manifestationen mot löntagarfonder den 4 oktober 1983. Svensk Tidskrift uppmärksammade 30 årsjubiléet med en serie, ett välbesökt seminarium och boken ”Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden”. Skriver om jubileet och vikten av privat ägande i Svensk Tidskrift.