Svensk Tidskrift: Plain packaging ett sluttande plan

För några år sedan hade Svensk Tidskrift en serie om varumärkens betydelse. Vi varnade för att tankarna på att förbjuda varumärken på tobaksförpackningar om de blev verklighet skulle kunna utvidgas till fler områden. Nu är vi på väg att bli sannspådda, skriver Anders Ydstedt.

Läs texten här.