Svenska Dagbladet: Magdalena Anderssons båda ansikten

Janerik Larsson citerar mig i Svensk Dagbladets ledarblogg om Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium i Almedalen:

Anders Ydstedt som tillsammans med sin hustru Susanne är ägare till Scantech Strategy Advisors, som arbetar med strategisk rådgivning inom kommunikation för företag och organisationer, skickade mig ett mejl med ett perspektiv på frågan från årets socialdemokratiska seminarium i Almedalen:

”Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium tillhör Almedalens 
absolut mest välorganiserade. Allt är perfekt; bästa ljud, de största 
strålkastarna, väggar och scen täckta av tyg för att bilder på talare 
inte ska störas av bakgrunden, röda rosor som inte går att undgå för de 
som ska fotografera ministern och en diskret möblering. Så valet av 
kommentatorer var naturligtvis minst lika omsorgsfullt som ministerns 
budskap. Så vad var budskapet i år?”

Läs mer här.